Odbiory dokonywane przez Straż Pożarną czyli zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym

Komenda Powiatowa PSP w Wolsztynie przy pomocy lokalnej telewizji „TV KARAT” opracowała materiał filmowy pod tytułem „Odbiory dokonywane przez Straż Pożarną czyli zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym”.

Tematyka opracowania jest skierowana do szerokiej grupy odbiorców stanowiących głównie inwestorów oraz osób występujących w ich imieniu na etapie czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie danego budynku lub obiektu.

Materiał został przygotowany na bazie doświadczeń wynikających z podjętych czynności kontrolno-rozpoznawczych, w związku z powyższym ujęto w nim najczęściej popełniane błędy głównie wynikające z niewiedzy obowiązujących uregulowań prawnych w powyższym zakresie.

Materiał jest również dostępny na stronie internetowej Komendy http://www.straz.powiatwolsztyn.pl w dziale „materiały filmowe” jak również w dziale „Porady”.

Dostępna jest również porada w wersji wydruku (do pobrania TUTAJ).

 

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (19-06-2009 13:35)
Zmienił: Sławomir Brandt (19-06-2009 14:58)