Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów gniazd owadów błonkoskrzydłych [pdf 384 KB]

Wykaz podmiotów zajmujących się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych [PDF] [DOC]

(Celem dodania namiaru do podmiotu zajmującego usuwaniem owadów błonkoskrzydłych prosimy o przesłanie niezbędnych danych na adres owady@poczta.psp.wlkp.pl)

Powrót