BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Wielkopolscy strażacy podsumowali 2016 rok

10 lutego 2017 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego. Podczas tej narady dokonano szczegółowego rozliczenia zadań postawionych przed jednostkami ochrony przeciwpożarowej w Wielkopolsce w 2016 roku.

W naradzie wzięli udział:

  • Pani Marlena Maląg - wicewojewoda wielkopolski,
  • nadbryg. Gustaw Mikołajczyk - zastępca komendanta głównego PSP,
  • insp. Roman Kuster - zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu,
  • Pani Hanna Grunt - prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  • st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz - komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
  • Pan Aleksander Żołędziowski - wielkopolski wojewódzki inspektor Transportu Drogowego,
  • płk pil. Jacek Pszczoła - dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego,
  • Pan Przemysław Daroszewski - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu,
  • wszyscy komendanci miejscy i powiatowi PSP z terenu województwa wielkopolskiego, dowódcy JRG oraz kierujący komórkami organizacyjnymi  Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu,
  • przedstawiciele związków zawodowych.

Wszystkich przybyłych gości powitał wielkopolski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Andrzej Bartkowiak.

Następnie zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła oraz mł. bryg. Dariusz Matczak przedstawili dokonania Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce w 2016 r.

2016 rok był bardzo pracowity dla wielkopolskich strażaków. W sumie na terenie województwa odnotowano 36746 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Spośród wszystkich zdarzeń odnotowano 8700 pożarów (spadek w stosunku do roku 2015 o 7546 interwencji, tj. o 32,6 %), 25536 innych miejscowych zagrożeń (spadek o 317 interwencji, tj. 1,24 %) oraz 2509 alarmów fałszywych (wzrost o 14 interwencji, tj. o 0,55 %).

W sumie w minionym roku Państwowa Straż Pożarna wzbogaciła się o łącznie 31 środków transportu, w tym 14 samochodów i 17 przyczep. Doposażenie to nie było by możliwe bez wsparcia środków z budżetu państwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, funduszów ochrony środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, samorządów, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji.

Podsumowując działalność komend powiatowych i miejskich PSP woj. wielkopolskiego w 2016 roku, wyróżniono pracę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, która w rankingu wielkopolskich komend PSP woj. wielkopolskiego, zajęła pierwsze miejsce. W imieniu  poznańskich strażaków wyróżnienie odebrał komendant miejski PSP w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak.

Tekst: mł. bryg. Sławomir Brandt
Zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Wiśniewski

 

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (10-02-2017 18:28)
(11-02-2017 18:09)