BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Europejski dzień numeru alarmowego 112.

Wielokrotnie ratował życie - numer 112 - obchodził swoje święto 11 lutego. W szczególny sposób uczcili ten dzień poznańscy operatorzy tego numeru. W Centrum Powiadamia Ratunkowego przy ulicy Wiśniowej w Poznaniu spotkali się z wiceministrem MSWiA Tomaszem Zdzikotem, od którego otrzymali wyróżnienia za wykonywaną pracę. W spotkaniu uczestniczyli także wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz wielkopolski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Andrzej Bartkowiak.

Coraz częściej zamiast 999,998 i 997 wybieramy 112. Numer ten działa w Wielkopolsce od 5-ciu lat. W CPR są operatorzy, którzy rozmawiają nie tylko po polsku ale także po angielsku, niemiecku czy rosyjsku.

Obecnie w CPR w całej Polsce pracuje 1240 osób, to o 218 więcej niż w 2015 roku. W Polsce działa 17 centrów powiadamiania ratunkowego - w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, było pierwszą tego rodzaju jednostką w Polsce.

Spotkanie było okazją do uhonorowania operatorów a także podziękowania im za rok trudnej i wymagającej pracy. Ponadto zaprezentowane zostały badania oraz statystyki dotyczące funkcjonowania numeru 112.

W 2016 roku CPR odnotowały w sumie około 19.4 mln połączeń przychodzących. Niestety aż  46,63% stanowiły zgłoszenia fałszywe. W aż 6,6 mln przypadkach dzwoniący anulował połączenie w ciągu kilku pierwszych sekund. Średni czas oczekiwania dzwoniącego na odbiór zgłoszenia alarmowego wynosi około 9,5 sekundy.

- To był trudny i ważny rok, w którym mieliśmy Światowe Dni Młodzieży. Sukces i bezpieczeństwo podczas tego wydarzenia to także Państwa zasługa. Jak odpowiedzialne zadanie spoczywa na Państwa barkach pokazują statystyki (…) Niestety cały czas utrzymuje się tendencja, którą chcielibyśmy zmienić - odnotowujemy bardzo dużą liczbę połączeń fałszywych i bezzasadnych. Numer 112 nie służy do zabawy - to numer który ratuje życie. Pamiętajmy o tym - mówił wiceszef MSWiA.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało badania sondażowe na temat numeru 112. Zdecydowana większość Polaków wie, kiedy należy dzwonić pod numer 112. 83% wskazuje, że w każdej sytuacji zagrażającej zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Numer 112 w największym stopniu kojarzony jest z wzywaniem pogotowia ratunkowego, czy to do omdlenia (70%), czy wypadku (70%) i byłby w tych sytuacjach wykorzystywany częściej niż 999 - bezpośredni numer do pogotowia. Pod numer 112 zdarzyło się dzwonić co trzeciemu (34%) Polakowi. Najczęściej chodziło o zgłoszenie jakiejś niebezpiecznej sytuacji (29%), wypadku drogowego (29%) lub nagłej utraty przytomności (20%). Prawie wszyscy (90%) badani, którzy dzwonili pod numer 112, byli zadowoleni z tego, jak operator obsłużył ich zlecenie. Trzy czwarte (73%) Polaków wie, że z numeru 112 mogą skorzystać w całej Unii Europejskiej.

Jak korzystać z numeru alarmowego 112?

Rozmawiając z operatorem pamiętaj:

  • Po wykonaniu bezpłatnego połączenia na numer alarmowy 112 cierpliwie czekaj na połączenie z operatorem;
  • Po zgłoszeniu się operatora bardzo krótko opisz zdarzenie, które chcesz zgłosić. Odpowiadaj na pytania operatora;
  • Podaj dokładny adres lub sposób dotarcia na miejsce zdarzenia, udziel dodatkowych informacji, o które poprosi Cię operator, podaj swoje dane tak, aby służby mogły się z Tobą skontaktować w wypadku zaistnienia jakichkolwiek niejasności;
  • Nie rozłączaj się do czasu wyraźnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez operatora numerów alarmowych.

Tekst: Paulina Lembicz-Patecka

Zdjęcia: WUW w Poznaniu

 

 

 

 

Powrót

Napisał: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (13-02-2017 09:49)
(13-02-2017 11:03)