BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Kościan - Kolejne spotkania ze strażakami

W minionym tygodniu w ramach akcji „Bezpieczne ferie” oraz „Czad i ogień – obudź czujność”  kościańscy strażacy odbyli kilka  spotkań edukacyjnych. Tematyka była za każdym razem zbliżona
i zawiera między innymi następujące zagadnienia:

  • zagrożenia związane z możliwościami wystąpienia tlenku węgla w domach i mieszkaniach
    a także sposoby jak ustrzec się przed „cichym zabójcą”,
  • promocja bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań,
  • zagrożeniacharakterystyczne podczas okresu grzewczego,
  • zasady bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych,
  • podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • poprawne korzystanie z numerów alarmowych.

6 lutego w Kościańskim Ośrodku Kultury wspólnie z Policją przeprowadzono zajęcia dotyczące  bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas  ferii. Spotkanie  adresowane było do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W dniach 7 i 10 lutego w strażnicy gościły  dwie grupy dzieci z terenu gm. Kościan. Tym razem oprócz wyżej wymienionych zagadnień nasi Goście mogli bliżej poznać warunki służby zwiedzając  strażnicę. Nie zabrakło pytań o to jak można zostać strażakiem? Szczęśliwcy otrzymali czujki tlenku węgla ufundowane przez kościańskie Starostwo Powiatowe.

Z kolei 8 lutego strażacy i policjanci spotkali się z kościańskimi seniorami. To spotkanie również miało konwencję edukacyjną. Warto w tym miejscu podkreślić, że podczas wszystkich spotkań zagadnienia prezentowane przez strażaków spotykają się z szerokim zainteresowaniem. Padało  wiele pytań. Często też proszono o radę i rozwiązanie konkretnego problemu. Działania edukacyjne są bardzo dobrze rozumiane przez uczestników spotkań i można wysnuć wniosek, że są wprost oczekiwane. Łącznie w tych działaniach udział wzięło 166 osób.

Kościańscy strażacy sami wychodzą z inicjatywami, których celem jest budowanie  w społeczeństwie realnej świadomości zagrożeń.    Nigdy nie odmawiają zaproszeniom na różnego rodzaju spotkania 
i zawsze chętnie dzielą się posiadanymi wiadomościami. Wiemy, że każde takie działanie znajdzie odpowiednich adresatów  a  rady i  spostrzeżenia usłyszane z ust ratowników  wcześniej czy później skłonią do refleksji i zastanowienia.

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler - KP PSP w Kościanie

Foto: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót

(17-02-2017 12:55)
(17-02-2017 12:59)