BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Turek - Narada roczna

17 lutego 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku odbyła się narada roczna podsumowująca działalność komendy w 2016 roku.

Wśród przybyłych gości, którzy wzięli udział w naradzie byli:

- Ryszard Bartosik – Poseł na Sejm RP,

- Marek Kubiak – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,

- mł. bryg. Arkadiusz Przybyła –zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- Mariusz Seńko - Starosta Powiatu Tureckiego ,

- Tadeusz Gebler - Przewodniczący Rady Powiatu ,

- Grzegorz Ciesielski - Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Turku,

- ks. Antoni Janicki - Kapelan Powiatowy Strażaków,

- Zdzisław Wojtkowiak - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa w Starostwie  Powiatowym w Turku,

- Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu tureckiego,

- Danuta Lewandowska- Nadleśniczy Nadleśnictwa Turek,

 - mł. insp. Michał Grzelak- Komendant Powiatowy Policji,

- Emeryci PSP: delegacja z Przewodniczącym Koła Andrzejem Russkiem, 

- Przedstawiciele związków zawodowych.

Wszystkich zaproszonych gości przywitał Komendant Powiatowy PSP w Turku st. bryg. Dariusz Stasiak, który następnie przedstawił zadania i przedsięwzięcia realizowane przez Państwową Straż Pożarną na terenie powiatu tureckiego w 2016 roku.

Miniony rok okazał się szczególnie pracowity dla tureckich strażaków. Tutejsza komenda odnotowała 582 zdarzenia, co stanowi wzrost o 14,3% względem roku 2015 i jednocześnie najwięcej od 2011 roku. Spośród wszystkich interwencji 200 stanowiły pożary (spadek o 37 pożarów tj. 15,6%), 368 miejscowe zagrożenia (wzrost o 106 zdarzeń tj. 40,5%) i 14 alarmy fałszywe (wzrost o 4 alarmy fałszywe tj. 40%).

Ubiegły rok obfitował w wiele wydarzeń związanych z szeroko rozumiana prewencją społeczną, w ramach której realizowano m.in. dni otwartych strażnic, akcję „Zgaś ryzyko”, „Nie dla czadu”, „Czad i Ogień – Obudź czujność”, „Bezpieczne ferie”, a także organizowano pogadanki dla seniorów, uczniów szkół i przedszkoli.

W 2016 roku tutejsza komenda wzbogaciła się w różnego rodzaju sprzęt m.in. system stabilizacji pojazdów, motopompę szlamową, działko wodno-pianowe, pilarkę do drewna, przyczepę, stelaże do aparatów powietrznych.

Dzięki zaangażowaniu komendy udało się pozyskać środki z budżetu państwa w kwocie ok. 280tys. zł na doposażenie w sprzęt jednostek OSP z terenu powiatu.

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Krzysztof Gruszczyński

Powrót

(17-02-2017 14:38)
(17-02-2017 14:41)