BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Piła - Pilscy strażacy podsumowali 2016 rok

W dniu 17 lutego 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w 2016 roku. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w tym m.in: przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – bryg. Wiesław Pokorski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w osobach Elżbieta Ruta - Solarska oraz Piotr Kijak,  Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW – Marek Baumgart, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski, V-ce Starosta Stefan Piechocki, V-ce Prezydent Miasta Piły – Krzysztof Szewc, Przewodniczący Rady Powiatu – Kazimierz Wasiak, Skarbnik Powiatu Pilskiego – Tomasz Pawłowski, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej, Wójt Białośliwia Krzysztof Rutkowski, Wójt Miasteczka Krajeńskiego Małgorzata Włodarczyk, Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, Wójt Szydłowa Dariusz Chrobak, Kapelan pilskich strażaków – ks. Antoni Tofil,  Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych – Iwona Siwecka, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pile – podinsp. Sławomir Sobański, Z-ca Komendanta Szkoły Policji w Pile – insp. Roman Gryczka, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile – Danuta Kmieciak,   Z-ca Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Leszek Wesołowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra – Adam Standio, Specjalista RDLP Piła – Michał Nowak, Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców – Mariusz Małachowski, Prezes Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego ZETPEZET Jarosław Mela,  Harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec w Pile – Grzegorz Rzymski, były Komendant Powiatowy PSP w Pile - st. bryg. w st. spocz. Ryszard Urbański, Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie – bryg. Maciej Kubacki, Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa – Zbigniew Musiał, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile – dh. Krzysztof Fojt, Prezesi, Komendanci Miejsko Gminni ZOSP RP i druhowie z terenu powiatu pilskiego, kadra kierownicza Komendy Powiatowej PSP w Pile oraz d-cy zmian, z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i 2 PSP w Pile.

Informację o pracy Komendy w minionym roku przedstawił Komendant Powiatowy PSP   bryg. Rafał Mrowiński, przypomniał najważniejsze wydarzenia oraz osiągnięcia pilskiej komendy w 2016 roku, który pod wieloma względami był rokiem wyjątkowym. W 2016 roku pilscy strażacy odnotowali rekordową liczbę 1964 zdarzeń, co oznacza, że średnio na terenie powiatu pilskiego obsługiwanych było 5 zdarzeń każdego dnia. Czas podjęcia interwencji przez jednostki straży pożarnej wyniósł w powiecie pilskim 6 minut 28 sekund.  Czas podjęcia interwencji liczony jest od przyjęcia zgłoszenia do chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia i podjęcia bezpośrednich działań ratowniczych osobami poszkodowanymi. Trzeba też zaznaczyć, że pilscy strażacy 35 razy wyjeżdżali w ramach posiadanych specjalizacji poza granice powiatu pilskiego. Reasumując, strażacy z powiatu pilskiego brali udział
w 1999 zdarzeniach.

Pilscy strażacy w minionym roku bardzo aktywnie uczestniczyli w ramach „Prewencji społecznej” w różnego rodzaju inicjatywach o charakterze edukacyjnym. Były to liczne wizyty w przedszkolach oraz szkołach różnego szczebla, odwiedziny dzieci i młodzieży w naszych obiektach, pogadanki i prelekcje wśród młodzieży, publikowanie w lokalnych mediach i na własnej stronie internetowej ciekawych materiałów edukacyjnych, organizowanie imprez dla dzieci itp. W ubiegłym roku powstały 2 filmy edukacyjne. Pierwszy z nich, przy współpracy ze Starostą Pilskim, poświęcony problematyce czadu, drugi z własnej inicjatywy pracowników komendy, poświęcony tematowi właściwego dbania o przewody kominowe. Ponadto, również przy współpracy ze Starostą Pilskim, stworzono specjalną ulotkę informacyjną, poświęconą tlenkowi węgla.

Miniony rok był rekordowy dla pilskich strażaków pod względem organizacji i udziału w szkoleniach specjalistycznych i kursach organizowanych na terenie całego kraju. Łącznie  w 21 szkoleniach na przestrzeni całego roku uczestniczyło 51 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Komenda w 2016 roku organizowała systematycznie szkolenia między innymi na bazie Komory dymowej, w której przez miniony rok przeszkolonych zostało 603 strażaków. Komora dymowa w pilskiej komendzie stała się ośrodkiem szkoleniowym dla pięciu powiatów  na terenie północnej wielkopolski.

W 2016 roku pilska komenda dzięki wsparciu finansowemu wielu podmiotów, w tym samorządu lokalnego pozyskała dwa pojazdy specjalistyczne, łódź ratowniczą, skokochron oraz inny specjalistyczny sprzęt ratowniczy, który wpływa bezpośrednio na skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz podnosi bezpośrednio poziom bezpieczeństwa ratowników. W minionym roku również dzięki wparciu samorządów lokalnych przeprowadzono reorganizację systemu łączności na potrzeby działań ratowniczych. Efektem  tych działań jest pokrycie praktycznie 100 % terenu powiatu skuteczną łącznością radiową. Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński w podziękowaniu za wzorową współpracę i wspieranie na co dzień pilskiej Komendy wręczył dla zaproszonych  gości okolicznościowe statuetki – gaśnice.

Kolejnymi ważnymi wydarzeniami były osiągnięcia i sukcesy sportowe w działaniach komendy. Strażak z Piły podczas Mistrzostw Polski Strażaków PSP w biegu na 10 km wywalczył srebrny medal w kategorii do 29 lat. Pilscy nurkowie podczas Mistrzostw Wielkopolski Strażaków Płetwonurków obronili tytuł Mistrza Wielkopolski. W Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków strażak z Piły zdobył tytuł Międzynarodowego Wicemistrza Polski Strażaków Płetwonurków. Funkcjonariusz z Piły zwyciężył również w tzw. „Lidze wojewódzkiej w kategorii wspinania się przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni”.   

Podczas narady wręczone zostały statuetki dla wyróżniających się jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podczas jesiennego przeglądu stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego oraz zaplecza i warunków BHP jednostek typu „S” powiatu pilskiego. Wśród wyróżnionych znalazły się jednostki OSP w KSRG z Osieka, Kruszewa, Ujścia, Starej Łubianki, Białośliwia oraz jednostki poza KSRG wśród których znalazły się: OSP z Dziembowa, Bąkowa, Dźwierszna i Morzewa. Szczególne podziękowania Komendant Powiatowy skierował w stronę środowiska Ochotniczej Straży Pożarnej, której siły i środki interweniowały w ponad 53 % wszystkich zdarzeń na terenie powiatu pilskiego.

W trakcie narady głos zabrali również goście w osobach Starosty Pilskiego, V-ce Prezydent Miasta Piły oraz Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚ i GW w Poznaniu. Wszyscy ocenili bardzo pozytywnie wyniki i osiągnięcia pilskiej komendy za ubiegły rok oraz podkreślili bardzo dobrą współpracę z pilskimi strażakami. Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Wiesław Pokorski przedstawił plany i kierunki rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na rok 2017.

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pilskiego w 2016 roku, zamieszczona została na stronie www.pila.psp.wlkp.pl  w dziale SPRAWOZDANIA.

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła

Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński

Powrót

(17-02-2017 14:42)
(17-02-2017 14:43)