BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Czarnków - Strażak w roli nauczyciela

W dniu 14 lutego bieżącego roku na zaproszenie jednego z pedagogów Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance, funkcjonariusz Państwowej straży Pożarnej przeprowadził zajęcia lekcyjne dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Przez cztery kolejne godziny lekcyjne przedstawiano uczniom najważniejsze zasady dotyczące unikania niebezpieczeństw związanych z powstawaniem pożarów oraz występowaniem tlenku węgla. Tematyka była powiązana z trwającą kampanią „Czad i ogień- obudź czujność”.

W trakcie zajęć omawiano z uczniami właściwe zachowanie podczas przebywania w pobliżu zamarzniętych akwenów, a także wspominano o prawidłowym zgłaszaniu zdarzeń na numery alarmowe (w tym wspomniano o numerze 112, który 11 lutego świętował Europejski Dzień Numeru Alarmowego). Była to też dobra okazja do przypomnienia młodzieży o podstawowych zasadach udzielania pierwszej pomocy.

Uwzględniając duże zainteresowanie uczniów powyższymi tematami, należy stwierdzić, iż rola nauczyciela, w jaką wcielił się strażak może przynieść tylko pozytywne efekty. Podczas wizyty zapoznano uczniów również ze specyfiką służby strażaka oraz rozdano materiały profilaktycznie m.in. w postaci ulotek.

 

Opracowanie: kpt. Arkadiusz Żyliński
Zdjęcia: Zbigniew Maćkowiak

Powrót

(17-02-2017 15:23)