Czarnków - Szkolenie na lodzie

W pierwszej połowie lutego strażacy z trzcianeckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  odbyli cykl szkoleń z zakresu ratownictwa lodowego w ramach miesięcznego planu doskonalenia zawodowego. Zajęcia przeprowadzono w formie teoretycznej oraz praktycznej na Jeziorach Logo i Sarcz. Przećwiczone zostały zasady i techniki poruszania się po lodzie, ewakuacji osób poszkodowanych, organizacja łączności, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przypadku hipotermii.  Szczegółowo omówiony został sprzęt wykorzystywany do tego typu działań, zwrócono również uwagę na odpowiednie zabezpieczenie ratowników oraz strukturę i parametry lodu.     

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Kina
Zdjęcia: JRG Trzcianka

 

Powrót

(17-02-2017 15:27)
(17-02-2017 15:28)