BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Czarnków - Szkolenie na lodzie

W pierwszej połowie lutego strażacy z trzcianeckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  odbyli cykl szkoleń z zakresu ratownictwa lodowego w ramach miesięcznego planu doskonalenia zawodowego. Zajęcia przeprowadzono w formie teoretycznej oraz praktycznej na Jeziorach Logo i Sarcz. Przećwiczone zostały zasady i techniki poruszania się po lodzie, ewakuacji osób poszkodowanych, organizacja łączności, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przypadku hipotermii.  Szczegółowo omówiony został sprzęt wykorzystywany do tego typu działań, zwrócono również uwagę na odpowiednie zabezpieczenie ratowników oraz strukturę i parametry lodu.     

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Kina
Zdjęcia: JRG Trzcianka

 

Powrót

(17-02-2017 15:27)
(17-02-2017 15:28)