ZŁOTÓW - 48-iu nowych ratowników

W miesiącu kwietniu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie zorganizowała oraz przeprowadziła kurs podstawowy dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu złotowskiego. Część teoretyczna została przeprowadzona w jednostkach macierzystych i potwierdzona testem zaliczeniowym. Wieloetapowa część praktyczna przebiegała m.in w komorze wysiłkowo-dymowej w JRG nr 2 w Pile, na placu Komendy, na terenie kompleksu leśnego nad jeziorem Piaskowym oraz w zakresie ratownictwa technicznego w miejscowości Jastrowie. Na zakończenie kursu przeprowadzono egzamin z wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas zajęć szkoleniowych. Szkolenie ukończyło łącznie 48 osób, zarówno Druhów jak i Druhen, którzy zostali pełnoprawnymi strażakami mogącymi brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zasilili szeregi w jednostkach OSP. Należy zarazem nadmienić, że druhny coraz częściej włączają się działania interwencyjne, kończą kursy i w pełni realizują się w działaniach ratowniczo gaśniczych.

Sporządził: mł. kpt. Krzysztof Olczak, mł. asp. Tomasz Meler
Zdjęcia: KP PSP w Złotowie
Wprowadził: str. Maciej Palacz

Powrót

(19-04-2017 15:08)