KONIN. Organizacja bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

19 kwietnia 2017r. Delegatura Kuratorium Oświaty w Koninie przeprowadziła w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie spotkanie dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Omawiano problemy związane z organizacją wypoczynku zbiorowego dzieci i młodzieży oraz trudności w realizowaniu procesu rejestracji wypoczynku zgodnie z ustawą o systemie oświaty i zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Koninie mł. kpt. Sebastian Andrzejewski omówił problemy związane z wydawaniem opinii dla obiektów, w których planuje się organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz jakie wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego musi spełniać organizator.

Zagadnienia dotyczące przepisów sanitarnych omówiła Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie.

Opracowanie: mł. kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: asp. Andrzej Śliwka.

Powrót

(20-04-2017 14:41)