Krotoszyn – Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.

W czwartek 20 kwietnia 2017 roku  w siedzibie KP PSP Krotoszyn odbyło się spotkanie  Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie bryg. Jacka Strużyńskiego, funkcjonariuszy wydziału ds. operacyjnych i kontrolno - rozpoznawczych z przedstawicielami  lokalnych przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, urzędów miast i gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Komendantów Miejsko – Gminnych.

Głównym tematem spotkania  było zapewnienie wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Przypomniano również obowiązki jakie spoczywają na właścicielach sieci wodociągowych przeciwpożarowych w zakresie okresowych przeglądów stanu technicznego hydrantów zewnętrznych ich prawidłowego oznakowania wynikające z obowiązujących norm i przepisów.

 Opracowanie; mł. bryg. Janusz Kalak

Zdjęcia: Piotr Kopka

 

Powrót

(21-04-2017 11:04)