BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Krotoszyn – Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.

W czwartek 20 kwietnia 2017 roku  w siedzibie KP PSP Krotoszyn odbyło się spotkanie  Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie bryg. Jacka Strużyńskiego, funkcjonariuszy wydziału ds. operacyjnych i kontrolno - rozpoznawczych z przedstawicielami  lokalnych przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, urzędów miast i gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Komendantów Miejsko – Gminnych.

Głównym tematem spotkania  było zapewnienie wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Przypomniano również obowiązki jakie spoczywają na właścicielach sieci wodociągowych przeciwpożarowych w zakresie okresowych przeglądów stanu technicznego hydrantów zewnętrznych ich prawidłowego oznakowania wynikające z obowiązujących norm i przepisów.

 Opracowanie; mł. bryg. Janusz Kalak

Zdjęcia: Piotr Kopka

 

Powrót

(21-04-2017 11:04)