BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Złotów- ćwiczenia

W dniu 20 kwietnia 2017r. przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno-bojowe dla jednostek PSP i OSP z terenów powiatu złotowskiego i wałeckiego. Zgrupowane siły i środki kompani pożarniczej „ KRAJNA”( łącznie 10 x GCBA, 4 x GBA, 6 x GLM) wspartych plutonem dowodzenia ( 6 zastępów w tym batalionowy samochód dowodzenia i łączności SDŁ z KW PSP w Poznaniu), łącznie ponad 120 strażaków, pod dowództwem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie, kpt. Jarosława Kołaka, miały za zadanie realizację założenia taktycznego związanego z podjęciem działań gaśniczych na kompleksie leśnym zlokalizowanym na terenie Nadleśnictwa Płytnica, leśnictwo Smolary. Działania JOP, wydatnie wspierały służby administracji Lasów Państwowych w zakresie zarówno pierwszych działań gaśniczych, organizacji terenu akcji jak również dysponowania dodatkowych sił w postaci samolotów gaśniczych z Leśnej Bazy Lotniczej w Krępsku. Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na doskonalenie działań gaśniczych jednostek Straży Pożarnej, organizacji współdziałania z podmiotami Lasów Państwowych, Policji oraz zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym, które nadzorował osobiście na terenie działań Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, v-ce starosta złotowski Daniel Sztych . Cyklicznie przeprowadzane na terenie powiatu ćwiczenia pozwalają na wdrażanie kadry dowódczej oraz szerokiej rzeszy strażaków PSP i OSP w proces realizacji założeń taktycznych na poziomie kompanii pożarniczej.

Realizowane wielowątkowe założenie związane z podejmowaniem działań gaśniczych, organizacją zaopatrzenia wodnego oraz łączności na potrzeby KDR a także współdziałania z innymi podmiotami pozwala na rzeczywistą ocenę gotowości jednostek na poziomie lokalnym.

Doskonalenie zawodowe JOP miało charakter nie tylko między powiatowy, ale także charakter między wojewódzki w związku z zaangażowaniem do bezpośrednich działań SiS z terenu powiatu wałeckiego w ramach obowiązujących obszarów chronionych.

Obserwatorzy ćwiczeń w tym po. Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu (województwo zachodniopomorskie) kpt. Maciej Mleczarek oraz D-c JRG nr 1 KP PSP Piła kpt. Grzegorz Orłowski, wysoko ocenili zaangażowanie w realizację poszczególnych elementów ćwiczeń oraz wskazali elementy, które podlegają dalszemu doskonaleniu.

Nadmienić należy, że teren ćwiczeń wchodzi w skład zwartego kompleksu leśnego rozciągającego się od rzeki Gwdy, poprzez tzw. Lasy Trzebieskie aż w okolice Drawska Pomorskiego  liczony jest w setki tysięcy hektarów lasów a rozwijający się pożar nie uwzględnia przecież w żadnej mierze granic administracyjnych, tym wydatniej ujawnia się konieczna i realizowana współpraca i współdziałanie w wymiarze między powiatowym i ponad wojewódzkim.

 

tekst mł.kpt. Olczak Krzysztof

zdjęcia/ zamieścił st.asp. Wiebskowski Kazimierz

Powrót

(21-04-2017 11:06)
(21-04-2017 12:26)