Informacja o dniach wolnych od służby/pracy w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu

Informujemy, że w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu dni 2 maja 2017r. oraz 16 czerwca 2017r. zostały ustalonymi dniami wolnym od służby i pracy z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania ich w dni:

6 maja 2017r. oraz 24 czerwca 2017r. dla funkcjonariuszy

oraz 

13 maja 2017r. i 24 czerwca 2017r. dla pracowników.

 

Wydział Kadr KW PSP 

Powrót

Napisał: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (26-04-2017 15:06)
(26-04-2017 15:16)