BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Informacja o dniach wolnych od służby/pracy w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu

Informujemy, że w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu dni 2 maja 2017r. oraz 16 czerwca 2017r. zostały ustalonymi dniami wolnym od służby i pracy z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania ich w dni:

6 maja 2017r. oraz 24 czerwca 2017r. dla funkcjonariuszy

oraz 

13 maja 2017r. i 24 czerwca 2017r. dla pracowników.

 

Wydział Kadr KW PSP 

Powrót

Napisał: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (26-04-2017 15:06)
(26-04-2017 15:16)