BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka oraz 140 - lecie Poznańskiej Zawodowej Straży Pożarnej

         12 maja 2017 roku na Ostrowie Tumskim w Poznaniu odbyły się uroczystości związane z Wielkopolskimi Obchodami Dnia Strażaka, połączone z jubileuszami 140 - lecia Poznańskiej Zawodowej Straży Pożarnej oraz 25 - lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

         Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice Archikatedralnej św. Piotra i św. Pawła na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, odprawioną przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego - Metropolitę Poznańskiego. Następnie na placu przed katedrą odbył się uroczysty apel, podczas którego wielkopolski komendant wojewódzki bryg. Andrzej Bartkowiak podziękował wszystkim przybyłym gościom za uczestnictwo w tym, jakże ważnym dla wielkopolskich strażaków święcie. Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz medale dla wyróżnionych i zasłużonych: odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Złoty Znak Związku OSP RP, Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa, Dyplom Komendanta Głównego PSP oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

        W trakcie uroczystości przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Pan Andrzej Świderek odczytał list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z życzeniami dla wielkopolskich strażaków oraz ich rodzin z okazji Obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka.

        W uroczystości wzięli udział m. in. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Witold Czarnecki, Tadeusz Dziuba, Piotr Kaleta, Ryszard Bartosik, Szymon Szynkowski vel Sęk, Zbigniew Dolata, Senator Łukasz Mikołajczyk, zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk, dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Świderek, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, Arcybiskup Stanisław Gądecki - Metropolita Poznański, kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak, wiceprezydent miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, wicestarosta powiatu poznańskiego Tomasz Łubiński, zastępca wielkopolskiego komendanta Policji insp. Roman Kuster, dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Poznaniu płk. Grzegorz Fedorowicz, komendant Straży Granicznej Poznań-Ławica ppłk. Paweł Maźca, szef delegatury ABW w Poznaniu mjr Mariusz Tasior, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Markiewicz, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Grażyna Wróblewska, wielkopolski wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Żarnacki, wielkopolski wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Aleksander Żołędziowski, okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Stanisława Ziółkowska, wielkopolski wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Zdzisław Krajewski, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Marek Zieliński, strażaccy emeryci i renciści na czele z nadbryg. w st. spocz. Ryszardem Kamińskim oraz gen. poż. w st. spocz. Andrzejem Stefanowskim, strażacy ochotnicy na czele z prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP, komendanci miejscy i powiatowi PSP z terenu województwa wielkopolskiego.

Zwieńczeniem uroczystego apelu była defilada pododdziałów marszowych wraz z pocztami sztandarowymi, w takt muzyki Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy.

Warto przypomnieć, że uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pana Pawła Solocha.

Po głównych uroczystościach wszyscy mile spędzali czas podczas zorganizowanego na Ostrowie Tumskim festynu strażackiego. W programie festynu znalazły się, m. in. gry i zabawy dla najmłodszych, pokazy strażackie z udziałem Grup Specjalistycznych oraz wiele innych atrakcji…

Szersza relacja fotograficzna dostępna jest w galerii

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Karol Kędziorski

 

Zobacz również:

Życzenia ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka z okazji Dnia Strażaka

Życzenia sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka

Życzenia z okazji Dnia Strażaka od kierownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu

Informacja o awansach i odznaczeniach przyznanych z okazji Dnia Strażaka

List otwarty wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzeja Bartkowiaka w sprawie wojewódzkich obchodów dnia strażaka 2017

Powrót

Napisał: Karol Kędziorski (12-05-2017 17:55)
(15-05-2017 14:30)