BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Gniezno - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

Tegoroczne Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbyły się 13 maja br. w Gnieźnie. Uroczystości rozpoczął przemarsz pododdziałów oraz pocztów sztandarowych z Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie do Katedry Gnieźnieńskiej, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta. Następnie, zaproszeni goście, strażacy PSP i OSP, a także pracownicy cywilni przemaszerowali ulicą Bolesława Chrobrego na plac Komendy. Uroczysty apel rozpoczął dowódca uroczystości st. kpt. Jarosław Łagutoczkin, który złożył meldunek przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Robertowi Klonowskiemu, po czym przy dźwiękach hymnu państwowego podniesiono flagę państwową. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie – st. kpt. Mariusz Dębski oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Jacek Kowalski przywitali serdecznie wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości.

Wśród zaproszonych gości pojawili się:

 • Pani Paulina Hennig – Kloska - Posłanka na Sejm RP,
 • Pan Paweł Arndt - Poseł na Sejm RP,
 • Pan Krzysztof Ostrowski – Poseł na Sejm RP,
 • Pan Adam Galus – Dyrektor Biura Pana Senatora Roberta Gawła,
 • Pan bryg. Robert Klonowski - przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Pan Jerzy Berlik – Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • Pan Jarosław Grobelny – Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna,
 • Pan Michał Glejzer –  Przewodniczący Rady Miasta Gniezna,
 • ks. Jacek Orlik – Kapelan PSP i OSP z terenu powiatu gnieźnieńskiego,
 • ks. Krzysztof Woźniak – Proboszcz Parafii pod wezwaniem Zwiastowania NMP w Strzyżewie Kościelnym,
 • Burmistrzowie i Wójtowie gmin z powiatu gnieźnieńskiego,
 • Przedstawiciele służb mundurowych,
 • Reprezentanci instytucji samorządowych,
 • Przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji oraz firm,
 • Prezesi Miejsko – Gminni/Gminni OSP, Komendanci Gminni OSP z terenu powiatu gnieźnieńskiego,
 • Przedstawiciele mediów,
 • Funkcjonariusze i Pracownicy cywilni KP PSP w Gnieźnie,
 • Druhny i Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

 

Podczas uroczystości wyczytano nadane strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych odznaczenia i medale:

 1. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP – najwyższe strażackie odznaczenie Złoty Znak Związku przyznano st. bryg. w st. spocz. dh Waldemarowi Januszowi – pierwszemu i długoletniemu Komendantowi Rejonowemu i Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, wieloletniemu członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego oraz wieloletniemu sekretarzowi i członkowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie. (Odznaczenie zostało wręczone podczas IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego  Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, w dniu 8 kwietnia 2017 r.  w Poznaniu).
 2. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP – najwyższe strażackie odznaczenie Złoty Znak Związku przyznano dh Janowi Kulpińskiemu –  wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie, Prezesowi Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Czerniejewie i zarazem przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy w Czerniejewie. (Odznaczenie zostanie wręczone podczas obchodów jubileuszu 120. lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie, w dniu 3 czerwca br.).
 3. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP medal honorowy im. Bolesława Chomicza przyznano dh Markowi Kamińskiemu z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie. (Odznaczenie zostanie wręczone podczas obchodów jubileuszu 120 lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie, w dniu 3 czerwca br.).
 4. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odznakę honorową Oddziału Wojewódzkiego „Semprer Vigilant” - „Wiecznie Czuwający” przyznano dh Włodzimierzowi Lemanowi – prezesowi Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gnieźnie i zarazem wójtowi Gminy Gniezno. (Oznaczenie zostało wręczono podczas uroczystego otwarcia remizy OSP w Mnichowie, w dniu 7 kwietnia br.).
 5. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie, odznakę „Strażak Wzorowy, przyznano dh Jakubowi Pawlakowi z OSP  Gołąbki. (Odznaka zostanie wręczona w późniejszym terminie).

Podczas uroczystości wręczono następujące medale, awanse w stopniach służbowych, wyróżnienia oraz nagrody finansowe:

 1. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa„ przyznano druhowi:

– Romanowi  Sanokowi – OSP Mnichowo.

 1. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Brązowe Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa przyznano druhom:
 • Bartoszowi Bartz – OSP Mnichowo,
 • Jarosławowi Bartz – OSP Mnichowo,
 • Adrianowi Bereźnickiemu – OSP Mieleszyn,
 • Piotrowi Centka – OSP Mnichowo,
 • Mieczysławowi Pękale – OSP Modliszewo,
 • Rafałowi Warzocha – OSP Mieleszyn,
 • Radosławowi Wiczyńskiemu – OSP Mnichowo.
 1. Rozkazem Personalnym nr 134/kadr/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja 2017 r. nadał stopień

MŁODSZEGO BRYGADIERA:

 •  st. kpt. Adamowi Domagalskiemu, (powyższy awans został wręczony na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Poznaniu, w dniu 12 maja 2017 r.).
 1. Rozkazem personalnym nr 1/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2017 r. nadał stopień+

ASPIRANTA:

 •  mł. asp. Mariuszowi Chełmowskiemu,
 • mł. asp. Tomaszowi  Kulińskiemu.
 1. Rozkazem Personalnym Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dnia 19 kwietnia 2017r. z dniem 4 maja 2017 r. nadał stopień

STARSZEGO OGNIOMISTRZA:

 • ogn. Słowomirowi Bierdzińskiemu,
 • ogn. Mariuszowi Janowiczowi,
 • ogn. Pawłowi Kozaneckiemu,
 • ogn. Pawłowi Kozielskiemu,
 • ogn. Rafałowi Nowakowskiemu.
 1. Rozkazem Personalnym Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dnia 19 kwietnia 2017r. z dniem 4 maja 2017 r. nadał:

Stopień OGNIOMISTRZA:

 •  mł. ogn. Jakubowi Kryślakowi.

Stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:

 • st. sekc. Sebastianowi Przybylińskiemu,
 • st. sekc. Tomaszowi Świątek.
 1. Rozkazem Personalnym Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dnia 19 kwietnia 2017 r. z dniem 4 maja 2017 r. nadał:

stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO:

 • sekc. Wiesławowi Borzykowskiemu,
 • sekc. Tomaszowi Budzyńskiemu,
 • sekc. Krzysztofowi Jarczyńskiemu,
 • sekc. Maciejowi Katulskiemu,
 • sekc. Arkadiuszowi Kurkowskiemu,
 • sekc. Michałowi Szarzyńskiemu,
 • sekc. Pawłowi Szymańskiemu.

Stopień SEKCYJNEGO:

 • st. str. Marcinowi Kaczorowi,
 • st. str. Karolowi Majewskiemu,
 • st. str. Marcinowi Pieczątkiewiczowi.
 1. Rozkazem Personalnym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Gnieźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. z dniem 4 maja 2017 r. nadał stopień

STARSZEGO STRAŻAKA:

 • str. Patrykowi Kanclerz,
 • str. Krzysztofowi Orzechowskiemu.
 1. Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał:
 •  st. asp. Krzysztof Kulawiak.
 1. Starosta Gnieźnieński uhonorował Medalem Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego za aktywną służbę dla dobra powiatu gnieźnieńskiego oraz działanie na rzecz bezpieczeństwa jego mieszkańców – mł. bryg. Romana Pietraszewskiego.
 2. Prezydent Miasta Gniezna uhonorował Medalem Koronacyjnym w uznaniu zasług na rzecz bezpieczeństwa Pierwszej Stolicy Polski – sekc. Marcina Kaczora.
 3. Nagrodę finansową od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzeja Bartkowiaka za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych oraz zapał i zaangażowanie w pracy otrzymali:
 • kpt. Joanna Kryślak,
 • asp. Dawid Bąkowski,
 • st. ogn. Andrzej Kasprzyk,
 • mł. ogn. Dariusz Zamiara.
 1. W tym roku Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie  nadało godności: „Gnieźnieński Działacz OSP Roku 2016” - dh Krzysztofowi Kwiecińskiemu - prezesowi OSP w Kruchowie, „Gnieźnieński Strażak OSP Roku 2016” - dh Adamowi Tomaszewskiemu z OSP w Łopiennie i „Gnieźnieńska OSP Roku 2016” - Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichowie.

Dodatkowo:

 1. Na podstawie decyzji nr XV/128/KSRG z dnia 30 listopada 2016 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył z dniem 1 grudnia 2016 r. Ochotniczą Straż Pożarną w Modliszewie, gm. Gniezno do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego do dnia 31 grudnia 2021 r.
 2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu wręczył Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłecku zestaw do ratownictwa medycznego typu PSPR1.
 3. W ramach podziękowania za aktywną współpracę i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu gnieźnieńskiego wręczono pamiątkowe grawertony Pani Beacie Tarczyńskiej oraz Panu Tomaszowi Budaszowi.

Po uroczystym apelu nastąpiło biesiadowanie z tradycyjną strażacką grochówką, będące okazją do integrowania się całej braci strażackiej. Całą uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Powiatu Gnieźnieńskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.

Opracowanie: kpt. Joanna Kryślak

Zdjęcia: dh Marian Guziałek

Powrót

(15-05-2017 10:47)
(16-05-2017 08:41)