BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Czarnków – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP zakończone

W niedzielę, 14 maja zakończyło się trwające od 1 kwietnia br. „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP” dla druhów z gminy Drawsko i Połajewo. Szkolenie realizowane było na bazie lokalowej i sprzętowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania złożonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi i pożarami, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej i kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń.

Ponadto, strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Pile, przygotowujące oraz sprawdzające umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas). Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej pozytywnie ukończyło 35 strażaków, którzy w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek OSP.

Należy nadmienić, że ukończenie szkolenia jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa strażaka OSP w działaniach ratowniczych.

 

Tekst: mł.bryg. Łukasz Perz
Zdjęcia: JRG Czarnków

Powrót

(15-05-2017 15:16)