Wągrowiec - Dzień Strażaka w Powiecie Wągrowieckim

Dzień Strażaka w Powiecie Wągrowieckim

 

11 maja 2017 roku na placu KP PSP w Wągrowcu zebrali się funkcjonariusze PSP, druhowie OSP oraz zaproszeni goście by wspólnie świętować Dzień Strażaka. Swoją obecnością zaszczycili:

  • bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP;
  • druh Stefan Mikołajczak – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP;
  • kapelan strażacki – ksiądz Piotr Kalinowski;
  • przedstawiciele lokalnych władz samorządowych na czele z panią Małgorzatą Osuch – Przewodniczącą Rady Powiatu;
  • pan Grzegorz Owczarzak – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji;
  • Nadleśniczy Nadleśnictw Durowo i Podanin;
  • kierownicy służb, inspekcji i straży z terenu powiatu;
  • druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.
  •  

Podczas uroczystego apelu wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe oraz nadano odznaczenia i wyróżnienia dla funkcjonariuszy PSP i druhów OSP. Na podkreślenie zasługuję przyznanie odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, którą otrzymał dowódca JRG PSP w Wągrowcu asp. sztab. Andrzej Woźnicki, odznakę tę wręczył Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Druh Stefan Mikołajczak.

W trakcie apelu poświęcony został najnowszy pojazd Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu samochód operacyjny Skoda Fabia, który znacznie usprawni funkcjonowanie tutejszej komendy.

To spotkanie było również okazją do wręczenia statuetek dla zwycięzców plebiscytu Głosu Wągrowieckiego „Rycerz Floriana” podsumowania plebiscytu dokonał Zastępca Redaktora Naczelnego Pan Franciszek Szklennik.

Podczas wystąpień zaproszonych gości padło wiele ciepłych słów uznania dla strażaków, za wykonywaną służbę i poświęcenie dla ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

 

tekst KP PSP Wągrowiec

zdjęcia: Starostwo Powiatowe

            

Powrót

(15-05-2017 17:15)