BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

KONIN. Kolejni „wodniacy” przygotowani do działań

Uwzględniając zbliżający się sezon „wodny” i związane z tym zwiększone zagrożenie utonięciami i działaniami ratowniczymi na ciekach wodnych, Komenda Miejska PSP w Koninie szkoli intensywnie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu konińskiego.

W dniach 6, 7 i 13 maja 2017r. przeprowadzono pierwsze z dwóch szkoleń w zakresie działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach, zaplanowanych do realizacji w br.

Szkolenie przeprowadzono dla 37 zgłoszonych strażaków ratowników OSP i odbyło się przy współpracy i pomocy OSP Krzymów i OSP Paprotnia. W trakcie szkolenia ratownicy nabyli, m.in. umiejętności posługiwania się rzutką ratowniczą, stosowania technik holowania i wydobywania osób z wody, sterowania łodzią i pierwszej pomocy medycznej.

Zajęcia prowadzono wg „Programu szkolenia strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach” zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w dniu 11 maja 2006r., z uwzględnieniem wskazówek organizacyjnych i metodycznych realizacji procesu dydaktycznego, określonych w „Zasadach organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP w dniu 17.112015r. Egzamin do którego dopuszczono 29 druhów, odbył się w OSP Paprotnia. Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w której skład wchodzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Koninie.

Tekst: st. bryg. Krzysztof Gościniak, zdjęcia: kpt. Piotr Szafrański.

Powrót

(16-05-2017 14:27)