BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Gniezno - "Integracja 2017"- Ćwiczenia OSP

W celu podniesienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w dniu 29 kwietnia 2017 roku na terenie gminy Witkowo, odbyły się ćwiczenia – warsztaty szkoleniowe dla Ochotniczych Staży Pożarnych ,,Integracja 2017”  pod hasłem ,,Stanowczość, rozwaga, bezpieczeństwo”. Warsztaty szkoleniowe  –  łączyły  w sobie elementy treningu i edukacji z danego zakresu.  Uczestnicy poprzez  aktywny  udział  wymieniali się swoimi doświadczeniami, wdrażając  nową wiedzę i umiejętności. Organizatorami były jednostki OSP Wiekowo i OSP Mielżyn z gminy Witkowo.

Warsztaty dzieliły się na 3 stanowiska.

STANOWISKO  1.  ,,DRABINA SD-30’’, gdzie ćwiczono operowanie prądami wody i piany z kosza drabiny mechanicznej, podejmowanie osób poszkodowanych z wysokości.

STANOWISKO  2. ,,WODA’’, gdzie ćwiczono postępowanie z osobami podtopionymi oraz wyciąganie osób z wody przy użyciu jednostek pływających.

STANOWISKO 3. ,,POŻAR’’, gdzie obserwowano zjawiska pożarowe oraz ćwiczono używanie sprzętu ochrony dróg oddechowych, techniki podawania prądów gaśniczych, zastosowanie kurtyn dymowych oraz lanc gaśniczych.

Głównymi celami do osiągnięcia było:

  • podniesienie poziomu wiedzyi umiejętności w wykonywaniu zadań ratowniczych,
  • ujednolicenie wiedzy i umiejętności w zastępach,
  • wskazywanie alternatywnych form w działaniach ratowniczych,
  • wyrabianie i utrwalanie ogólnych zasad BHP, organizacja łączności  na terenie akcji.                                                                                                           

W szkoleniu uczestniczyły jednostki: OSP Witkowo, OSP  Skorzęcin,  OSP Mielżyn,  OSP Wiekowo, OSP Kruchowo, OSP Mnichowo, OSP Kłecko, OSP Dębnica, OSP Zdziechowa, OSP Czerniejewo OSP Powidz, OSP Modliszewo, OSP Owieczki, OSP Wola Koszucka reprezentowane przez pełne obsady samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem.

Na koniec warsztatów odbyło się podsumowanie zajęć, a każdy z uczestników otrzymał posiłek regeneracyjny przygotowany przez gospodarzy warsztatów. Wręczono również każdemu zespołowi pamiątkowy dyplom za uczestnictwo.

       

 

Opracowanie: kpt. Łukasz Michalak, st.ogn. Mariusz Janowicz

Zdjęcia: dh Piotr Dzięcielak                        

Powrót

(16-05-2017 14:56)
(16-05-2017 15:01)