ŚRODA WLKP. - Szkolenie kierowców OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej przeprowadziła w dniach 13-14 maja 2017r. szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Celem szkolenia było przygotowoanie kierowców - konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wysposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.  W szkoleniu wzięli udział druhowie z OSP Brodowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Kępa Wielka, Koszuty, Mączniki, Miąskowo i Środa Wlkp. 

Zajęcia teoretyczne odbywały się w formie e-learningowej natomiast część praktyczna została zrealizowana w Parku Łazienki w Środzie Wlkp.
Wszyscy uczestnicy kursu z wynikiem pozytywnym zaliczyli egzamin końcowy i otrzymali z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Wielkopolskiej bryg. Jarosława Kuderczaka świadectwa ukończenia szkolenia.

Opracowanie: mł. kpt. Daniel Pawłowski, zdjęcia: mł. kpt. Daniel Pawłowski, sekc. Eryk Wojnicz

 

Powrót

(16-05-2017 15:04)
(16-05-2017 15:25)