BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

ZŁOTÓW-kręci mnie bezpieczeństwo w Przedszkolu nr 2 w Złotowie

15 maja w Przedszkolu nr 2 w Złotowie strażacy ze złotowskiej komendy, w ramach realizowanych prewencyjnych kampanii społecznych „Kręci mnie bezpieczeństwo”, oraz „Bezpieczne wakacje” przeprowadzili prelekcję obejmującą zagadnienia bezpiecznej ewakuacji, sposobów postępowania i alarmowania w przypadku zagrożenia, wyposażenia i przeglądów instalacji użytkowych, przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego.

Prelekcja została przeprowadzona przez Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie bryg. Leszeka Wójcika wraz z kierownicwem wydziału ds. operacyjnych i kontrolno rozpopznawczych.

Ponadto podczas wizyty, strażacy JRG przeprowadzili pokazy w których zapoznano dzieci z pracą i obowiązkami strażaków, uzbrojeniem osobistym i elementami ubioru strażaka.

Przedszkolaki zapoznały się z wyposażeniem samochodu pożarniczego oraz miały okazję zobaczyć strażaków w boju, wykonano bowiem pokaz rozwinięcia bojowego z wykorzystaniem samochodu GBA.

Łącznie udział w spotkaniu brało  123 dzieci oraz 8 członków personelu dydaktycznego przedszkola, a przedstawione zagadnienia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i zrodziły szereg dodatkowych pytań, co przyczyniło się z pewnością do podniesienia poziomu wiedzy i bezpieczeństwa uczestników spotkania.

Opracował: mł. bryg. Tomasz Manikowski, str. Piotr Żurek, zdjęcia: KP PSP w Złotowie 

Powrót

(16-05-2017 15:12)