BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

OBORNIKI - gminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych

13 maja 2017r. na Stadionie Miejskim im. Bernarda Nowaka w Rogoźnie odbyły się Miejsko - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Rogoźno i gminy Ryczywół. Zawody zostały zorganizowane przez Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Rogoźnie i Gminę Rogoźno. Otwarcie zawodów nastąpiło poprzez złożenie meldunku o gotowości pododdziałów przez Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh. Sebastiana Rabscha w stronę V-ce Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Obornikach dh Romana Jaśkowiaka i przemówieniu Burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się min.

Przew. Rady Miejskiej Rogoźna Henryk Janus, Z-ca Burmistrza Rogoźna Renata Tomaszewska, Wójt Ryczywołu Renata Binkiewicz-Gembiak, Radni Rady Miejskiej Rogoźna oraz Skarbnik Gminy Rogoźno Maria Kachlicka. Następnie odbyła się odprawa Dowódców drużyn z sędzią głównym zawodów mł.bryg. Markiem Wiktorskim z KP PSP Oborniki.

Sędziami stanowiskowymi byli druhowie i druhny z jednostek OSP z terenu gminy Oborniki. Zawody rozegrano w trzech kategoriach: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze CTiF, kat. C Kobiece Drużyny Pożarnicze i kat.A seniorzy. Po emocjonującej rywalizacji w sztafecie i ćwiczeniu bojowym klasyfikacja końcowa zawodów przedstawiała się następująco: Gmina

Rogoźno- Kategoria MDP - I miejsce MDP OSP Pruśce, II miejsce MDP OSP Rogoźno, III miejsce MDP OSP Gościejewo, kategoria C - I miejsce KDP OSP Rogoźno, kategoria A - I miejsce OSP Gościejewo, II miejsce OSP Budziszewko, III miejsce OSP Pruśce, poza podium zostały sklasyfikowane jednostki OSP z Rogoźna, Parkowa i Owieczek. Gmina Ryczywół - Kategoria C - I miejsce KDP OSP Ryczywół, Kategoria A - I miejsce OSP Ryczywół, II miejsce OSP Skrzetusz, III miejsce OSP Wiardunki i poza podium OSP Ludomy. Jednostki z pierwszych dwóch miejsc w każdej kategorii awansowały do Zawodów na szczeblu Powiatowym. Wręczenia nagród i okolicznościowych pucharów dokonali V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Obornikach dh Roman Jaśkowiak, Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski i Przew. Rady Miejskiej Rogoźna Henryk Janus dla jednostek OSP z gminy Rogoźno i V- ce Prezes ZOP ZOSP RP w Obornikach dh Kazimierz Fryc oraz Wójt Ryczywołu Renata Binkiewicz-Gembiak dla jednostek OSP z gminy Ryczywół. Drużyną z najlepszym wynikiem zawodów została jednostka OSP Ryczywół, która otrzymała nagrodę z rąk Komendantów Gminnych z Rogoźna i Ryczywołu. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania uczestnikom zawodów za sportową rywalizację, obsadzie sędziowskiej za sprawiedliwe przeprowadzenie zawodów, kibicom którzy tłumnie odwiedzili stadion RKS Wełna, Burmistrzowi Rogoźna i jego zastępczyni za współorganizację i ufundowanie okolicznościowych pucharów i cennych nagród rzeczowych i finansowych, Przew. Rady Miejskiej Rogoźna i radnym za wsparcie, Nadleśnictwu Durowo, firmie IUWO CARS Częstochowa, firmie KADIMEX, Monar-Markot, I Angielskojęzycznemu Niepublicznemu Przedszkolu w Rogoźnie również za ufundowanie cennych nagród rzeczowych, Prezesowi RKS Wełna Mirosławowi Pokorzyńskiemu za udostepnienie obiektu do ćwiczeń i zawodów, dh. Pawłowi Wasili za przygotowanie konkurencji i toru CTiF dla MDP, strażakom z jednostek OSP z Rogoźna, Ryczywołu, Gościejewa, Parkowa i Budziszewka oraz Prusiec za przywiezienie i pomoc w rozstawieniu torów dla kategorii A i C, dh Krzysztofowi Pietruszczakowi za oprawę fotograficzną i komputerową zawodów, Natalii Pietrowiak z UM w Rogoźnie za pomoc w logistyce zawodów i Ryszardowi Dworzańskiemu spikerowi powyższych zawodów.

Opracował: dh Sebastian Rabsch - Komendant Gminny Zwiazku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rogoźnie

Zdjęcia: dh Krzysztof Pietruszczak - OSP Rogoźno

Powrót

(17-05-2017 10:02)
(17-05-2017 10:02)