Leszno. Egzamin potwierdzający kwalifikacje KPP.

W dni 16 maja br w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie zorganizowany został egzamin potwierdzający kwalifikacje z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków ratowników Państwowej Straży Pożarnej. Do egzaminu  przystąpiło 23 strażaków z KM PSP w Lesznie. Stopień przygotowania i umiejętności strażaków sprawdzane były pod kierownictwem Wielkopolskiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego Służby PSP w Poznaniu kpt. Jacka Chełstowskiego z udziałem Miejskiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego sekc. Szymona Sierackiego. Utrzymywanie wysokiego poziomu prowadzonych działań medycznych wymaga wielu godzin szkoleń i ćwiczeń i jest jednym z zadań jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tym bardziej cieszy fakt, że wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i mogą kontynuować realizowanie działań ratowniczych w tym zakresie.

Tekst: asp.sztab. Jacek Nowak

foto: D. Talarczyk

Powrót

(17-05-2017 14:59)