BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Leszno. Egzamin potwierdzający kwalifikacje KPP.

W dni 16 maja br w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie zorganizowany został egzamin potwierdzający kwalifikacje z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków ratowników Państwowej Straży Pożarnej. Do egzaminu  przystąpiło 23 strażaków z KM PSP w Lesznie. Stopień przygotowania i umiejętności strażaków sprawdzane były pod kierownictwem Wielkopolskiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego Służby PSP w Poznaniu kpt. Jacka Chełstowskiego z udziałem Miejskiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego sekc. Szymona Sierackiego. Utrzymywanie wysokiego poziomu prowadzonych działań medycznych wymaga wielu godzin szkoleń i ćwiczeń i jest jednym z zadań jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tym bardziej cieszy fakt, że wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i mogą kontynuować realizowanie działań ratowniczych w tym zakresie.

Tekst: asp.sztab. Jacek Nowak

foto: D. Talarczyk

Powrót

(17-05-2017 14:59)