BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

KONIN. Mali Strażacy

16 maja 2017r. z przedszkolakami i kadrą Przedszkola nr 25 „Bajka” przy ul. Kosmonautów w Koninie spotkali się Komendant Miejski PSP w Koninie bryg. Janusz Dębowski wraz zastępcą st. bryg. Krzysztofem Gościniakiem oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie-Chorzniu opiekującej się Przedszkolną Drużyną Pożarniczą utworzoną spośród dzieci jednej z grup Przedszkola. Spotkanie, zorganizowane z okazji Dnia Strażaka, wypełniły recytacje, śpiewy i tańce przedszkolaków, a szczególny aplauz wzbudziła przedszkolna strażacka samba w wykonaniu umundurowanych maluchów. Swoimi doskonale przygotowanymi występami oraz wręczając okolicznościowe laurki, dzieci podziękowały strażakom za współpracę i kilkuletnią opiekę. Strażacy zrewanżowali się swoim „przedszkolnym następcom” słodyczami, książeczkami edukacyjnymi i opaskami odblaskowymi zakupionymi w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizowane przedsięwzięcie pn. „Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie wpływu pożarów oraz innych zagrożeń na środowisko w ramach realizowanych spotkań z mieszkańcami miasta Konina i powiatu konińskiego”. Pani Marii Rewers dyrektor Przedszkola oraz paniom opiekującym się Przedszkolną Drużyną Pożarniczą, za szczególne zaangażowanie i wkład pracy związany z włączeniem treści strażackich do programu edukacyjnego, złożono podziękowania i wręczono bukiety kwiatów. Dzieciom, wychowawcom oraz przybyłym rodzicom przedstawiono sprzęt i wyposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Chorzeń na podwoziu Volvo. Wykonano pamiątkowe zdjęcia na tle tego pojazdu i Przedszkola. Komendant Miejski PSP podziękował małym strażakom za dzielność, którą wykazali się biorąc udział w uroczystości powiatowej Dnia Strażaka na Placu Wolności w Koninie w upalną niedzielę 14 maja br. i podczas przemarszu kolumny uczestników tej uroczystości, tworząc jeden z jej najbardziej oklaskiwanych i podziwianych pododdziałów.
Tekst: st. bryg. K. Gościniak. Zdjęcia: st. sekc. T. Łopaciński.

Powrót

(18-05-2017 07:35)