BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Złotów - strażackie AED w skutecznej akcji ratowniczej

W dniu 17 maja 2017r. ok. godz. 08.00 do SKKP wpływa informacja o nagłym zatrzymaniu krążenia ( NZK) w okolicach m. Lipka, zdarzenie dotyczy mężczyzny w wieku ok. 55 lat, który wykonywał prace budowlane przy lokalnej drodze. Zgłoszenie trafia za pośrednictwem Nadleśnictwa Lipka, którego patrol Straży Leśnej realizując rutynowe czynności znalazł się w momencie zaistnienia zdarzenia w najbliższej okolicy i strażnicy podjęli pierwsze działania ratownicze związane w szczególności z zewnętrznym masażem serca tak aby maksymalnie zwiększyć szanse przeżycia osoby poszkodowanej.

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym najbliższą jednostkę OSP Lipka wyposażoną w defibrylator automatyczny AED oraz zastępy ze złotowskiej JRG, równocześnie przekazując informacje o zdarzeniu do pilskiej dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego.

Strażacy z jednostki OSP Lipka po dotarciu na miejsce zdarzenia wdrożyli procedury kwalifikowanej pierwszej pomocy w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, prowadzenia oddechu zastępczego i zewnętrznego masażu serca, wykorzystali niezwłocznie właśnie AED, w toku realizowanych cykli wykonali łącznie zgodnie ze wskazaniami urządzenia cztery defibrylacje, w wyniku czego przywrócono samodzielne krążenie i oddech u poszkodowanego mężczyzny. Przybyły zespół ratownictwa medycznego, potwierdził skuteczność prowadzonych działań ratowniczych , wdrożył dalsze procedury i przetransportowała poszkodowanego do szpitala specjalistycznego w Pile, gdzie zostały przeprowadzone dalsze wymagane czynności i zabiegi o charakterze szpitalnym.

Skutecznie prowadzone od początku z pełnym zaangażowaniem działania ratownicze przez szereg podmiotów w szczególności strażników z Nadleśnictwa Lipka, strażaków z jednostki OSP Lipka udowadniają, że  budowany na poziomie lokalnym system ratowniczy jest skuteczny i odpowiada na szereg pojawiających się zagrożeń, również tych, które wymagają bezpośredniego i niezwłocznego wdrażania procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy, gdy niespodziewanie zaistnieje taka potrzeba.

 

tekst mł.kpt. Olczak Krzysztof

zamieścił st.asp. Wiebskowski Kazimierz

zdjęcia OSP Lipka

Powrót

(18-05-2017 10:10)