POZNAŃ - "Kręci mnie bezpieczeństwo" wśród najmłodszych

Dnia 15 maja w godzinach popołudniowych strażacy z JRG-4 w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” spotkali się z najmłodszymi wychowankami Świetlicy „PROMYK” mieszczącej się przy parafii pw. Najświetszej Bogarodzicy Maryi. Całość artykułu dostępna na stronie internetowej KM PSP POZNAŃ

Powrót

(18-05-2017 22:07)