BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Nowy Tomyśl - Obchody Dnia Strażaka w KP PSP Nowy Tomyśl

W czwartek, 18 maja 2017r., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyły się uroczystości związane z obchodami „Międzynarodowego Dnia Strażaka”. Tegoroczny Dzień Strażaka uczczony został uroczystym apelem przed siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.  Apel ten rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. Marek Kołdyk serdecznie witając znamienite grono zaproszonych gości:

 

Przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu bryg. Tomasza Wiśniewskiego

Wicestarostę nowotomyskiego - Tomasza Kuczyńskiego

Sekretarza Powiatu  Nowotomyskiego, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP - dh Ryszarda Napierałę

Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w  Poznaniu mł. bryg. Jarosława Zamelczyka

Wojskowego Komendanta Uzupełnień - ppłk Mareka Kosickiego

Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji - kom. Sławomira Wenderskiego

Bryg. w st. spocz. Tomasza Antuszewskiego

Burmistrza Nowego Tomyśla - dra Włodzimierza Hibnera

Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek - Piotra Długosza

Wójta gminy Miedzichowo - dra Stanisława Piechotę

Sekretarza gminy Opalenica - Ewę Bąbelek

Sekretarza gminy Zbąszyń  - Andrzeja Wilkońskiego

Sekretarza Gminy Kuślin - Zbigniewa Helińskiego

Kapelana Pożarnictwa Powiatu Nowotomyskiego - ks. Sławomira Grośty

Proboszcza Parafii Rzymsko katolickiej w pw.  Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu  ks. Andrzeja Grabańskiego

Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice - Tadeusza Szymański

Nadleśniczego Nadleśnictwa Wolsztyn -  Andrzeja Popko

Nadleśniczego Nadleśnictwa Grodzisk - Dariusza Szulca

Prezesa  Zarządu  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Kola nr 16 w Nowym Tomyślu - Władysława Walczaka

Doradcę Burmistrza Nowego Tomyśla  - Annę Palacz

Podczas uroczystości zostały przeczytane życzenia sekretarza Stanu  Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosława Zielińskiego, skierowane do wszystkich funkcjonariuszy, pracowników cywilnych  oraz  osób związanych z pożarnictwem.

 

Jak co roku, Dzień Strażaka to wyjątkowa okazja by nadać awanse na wyższe stopnie oraz przyznać odznaczenia i wyróżnienia. Również w roku 2017 kilku strażaków z Komendy Powiatowej PSP w  Nowym Tomyślu zostało wyróżnionych.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym z dnia 28 kwietnia 2017r. nadał z dniem 4  maja stopień  młodszego kapitana asp. Jakubowi Kłosowskiemu,

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Rozkazem Personalnym z dnia 19 kwietnia 2017r. nadał z dniem 4  maja stopień aspiranta, mł. asp. Marcinowi Mokrzyckiemu

 

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży  Pożarnej w Poznaniu  Rozkazem Personalnym  z dnia 19 kwietnia 2017r. nadał z dniem 4 maja  stopnie:

 

Starszego ogniomistrza:

ogn. Przemysławowi  Kleszce

 

stopień ogniomistrza

mł. ogn. Marcinowi Wolakowi

mł. ogn. Błażejowi Centkowskiemu

 

stopień młodszego ogniomistrza

st. sekc. Szymonowi Wiącek

st. sekc. Krzysztofowi Łodzińskiemu

 

stopień starszego sekcyjnego

sekc. Łukaszowi Chwałkowskiemu

sekc. Mateuszowi Cyprian

sekc. Przemysławowi Sołtysik

sekc. Marcinowi Kozica

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Nowym Tomyślu, Rozkazem Personalnym z  dnia 14 kwietnia 2017r. nadał z dniem 4 maja stopień starszego strażaka str. Michałowi Kurcewiczowi.

 

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżnił nagrodą pieniężną mł. asp. Arkadiusza Martyniaka oraz st. ogn. Przemysława Beyera.

 

Za wzorową postawę, zaangażowanie w służbie oraz ofiarność podczas jej pełnienia:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017r. odznaczył:

asp. sztab. Andrzeja Łacińskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi,

asp. Krzysztofa Hildebranda Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę

st. ogn. Przemysława Beyera Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniem z dnia 22 marca 2017r. odznaczył:

asp. sztab. Andrzeja Łacińskiego Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

st. ogn. Jarosława Stachowiaka Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 

Odznaczenia te, zostały wręczone podczas tegorocznych  Wojewódzkich Obchodów dnia strażaka w dniu 12 maja 2017r.

 

Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo gaśniczych ogn. Robert Sobkowiak został wyróżniony Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej straży Pożarnej w Warszawie.

 

W celu uhonorowania zasług dla ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Uchwałą  z dnia 28 marca 2017 r. nadało st. ogn. Tomaszowi Bimkiewiczowi Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

Po wręczeniu awansów  na wyższe stopnie służbowe, wyróżnień i odznaczeń głos zabrali nasi zaproszeni goście, którzy wysoko ocenili naszą służbę i współpracę na rzecz ogólnego bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

 

Ostatnim akordem świętowania Dnia Strażaka był poczęstunek, na który wszystkich uczestników uroczystości zaprosił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. Marek Kołdyk.

Opracowanie: asp. sztab. Andrzej Łaciński

Zdjęcia: KP PSP Nowy Tomyśl

Powrót

(19-05-2017 12:11)