BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

ŚRODA WLKP. - Dzień Strażaka 2017 roku

19 maja 2017 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. odbyła się uroczystość obchodów Powiatowego Dnia Strażaka oraz 25 - lecia Państwowej Straży Pożarnej.  W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., emeryci, delegacje i poczty sztandarowe z jednostek OSP powiatu średzkiego oraz zaproszeni goście w osobach:
- Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Katarzyna Kaźmierczak,
- przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Wiesław Pokorski,
- Starosta Średzki Marcin Bednarz,
- Wicestarosta Średzki Piotr Kasprzak,
- Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wojciech Ziętkowski,
- Wiceburmistrz Miasta Środa Wielkopolska Ernest Iwańczuk,
- Skarbnik Powiatu Średzkiego Michał Żabiński,
- Wójt Gminy Dominowo Krzysztof Pauter,
- Wójt Gminy Zaniemyśl-Zastępca Bogdan Schwanke,
- Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Środzie Wielkopolskiej dh Jerzy Bartkowiak,
- Zastępca Komendanta Policji w Środzie Wielkopolskiej kom. Przemysław Dymarski,
- Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej ppłk Zbigniew Dolata,
- Komendant Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej p.o. Marek Mikołajczak,
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Aneta Kłopot - Wartecka,
- były Zastępca Dyrektora Biura Finansów KG PSP st. bryg. w st. spocz. Andrzej Król,
- były Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wlkp. st. bryg. w st. spocz. Marian Przewoźniak
- Prezes Koła Emerytów i Rencistów Nr 26 przy KP PSP w Środzie Wlkp. Aurelia Burzawa - Maik,
- grono sympatyków średzkich strażaków z powiatu średzkiego.


Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej bryg. Jarosław Kuderczak, powitał przybyłych gości oraz obchodzących swoje święto strażaków. W swoim wystąpieniu podziękował strażakom za zaangażowanie w codziennej służbie, przekazał również wyrazy uznania strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych, emerytom pożarnictwa. Podziękowania otrzymali również przedstawiciele władz samorządowych oraz średzcy  przedsiębiorcy za okazywaną przychylność i współpracę.
W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe, przeniesień na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnień.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 233/31/2016 z dnia 29 września 2016 r. oraz nr 284/41/2017 z dnia 6 kwietnia 2017r. odznaczono:

„Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza”:

 • dh Bogdana Budzynia,
 • dh Dariusza Podgajskiego.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Wielkopolskiego Nr 1/1/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. odznaczono:

 „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”:

 • Stefana Kleczewskiego
 • Wandę Kucznerowicz
 • dh Mirosława Jankowiaka
 • Stanisława Marciniaka
 • dh  Daniela Pachurę
 • dh Przemysława Pawlaka
 • dh Mirosława Stachowiaka

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 odznaczono:

„ Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”: 

 • str. Pawła Gawareckiego
 • st. asp. Wojciecha Janickiego
 • dh Andrzeja Jankowiaka
 • dh Stanisława Ochowiaka

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym Nr 137/kadr/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. nadał:

stopień kapitana

 • mł. kpt. Michałowi Bartkowiakowi


Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym Nr 1/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. nadał:

stopień aspiranta:

 • mł. asp. Pawłowi Gumiennemu
   

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym Nr WK.123.8.2016 z dnia z dnia 19 kwietnia 2017 r. nadał:

stopień ogniomistrza:

 • mł. ogn. Karolowi Łagodzie,
 • mł. ogn. Bartłomiejowi Nowickiemu.

stopień młodszego ogniomistrza:

 • st. sekc. Pawłowi Fedorowiczowi,
 • st. sekc. Mateuszowi Olejniczakowi.

stopień starszego sekcyjnego:

 • sekc. Marcinowi Adryanowi,
 • sekc. Jackowi Czarnemu,
 • sekc. Robertowi Ratajczakowi,
 • sekc. Joannie Szulc.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej rozkazem personalnym Nr PO.123.3.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. nadał:

stopień starszego strażaka:

 • str. Szymonowi Kosmowskiemu,
 • str. Łukaszowi Wiśniowskiemu.

Podczas Zjazdu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego w dniu 8 kwietnia 2017 roku zostało wręczone odznaczenie: „Złoty Znak Związku”:

 • dh Grzegorzowi Borowskiemu.

Podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka oraz 70 – lecia OSP Klęka, które odbyły się 06.05.2017 w Klęce, zostało wręczone odznaczenie: „Złoty Znak Związku”:

 • dh Krzysztofowi Cichoniowi

W obchodach Wielkopolskiego Dnia Strażaka w Krotoszynie 6 maja 2017 r w związku z plebiscytem „Głosu Wielkopolskiego”, Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu i Wojewódzkiego Związku OSP:

- I miejsce Najpopularniejszym Strażakiem Ochotnikiem Powiatu Średzkiego został dh. Radosław Marciniak,

- I miejsce Najpopularniejszą Jednostką OSP Powiatu Średzkiego została OSP Dominowo.


Podczas obchodów  Dnia Strażaka, które odbyły się 12 maja 2017 r. na Ostrowie Tumskim w Poznaniu został wręczony awans  na wyższy stopień służbowy:

stopień brygadiera

 • mł. bryg. Jarosławowi Kuderczakowi
   

Za wykonywanie powierzonych zadań służbowych w sposób wyróżniający Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, decyzją z dnia 25 kwietnia 2017 r. przyznał nagrodę:

 • st. kpt. Piotrowi Musielakowi,
 • st. ogn. Marcinowi Waśkowiakowi.


Decyzją z dnia 19 maja 2017 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej na wyższe stanowiska służbowe zostali przeniesieni:

 • st. str. Szymon Kosmowski,
 • st. str. Łukasz Wiśniowski.

Następnie głos zabrali zaproszeni Goście, którzy złożyli okolicznościowe życzenia oraz gratulowali wyróżnień i awansów. W imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podziękowania za codzienną służbę ochotnikom i strażakom zawodowym złożył bryg. Wiesław Pokorski.


Opracowanie: kpt. Michał Bartkowiak, Zdjęcia: Michał Tunkiewicz

Powrót

(19-05-2017 16:42)
(22-05-2017 09:11)