Zasady przyznawania patronatu honorowego przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Organizator przedsięwzięcia zainteresowany objęciem patronatu honorowego przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej proszony jest o:

 • skierowanie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pisma w sprawie patronatu co najmniej 1 miesiąc przed dniem, w którym planowane jest rozpoczęcie przedsięwzięcia,
 • dołączenie do pisma wypełnionego „Formularza przyznania patronatu honorowego" (załącznik 1)
 • przesłanie pisma wraz z wypełnionym formularzem:
  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@psp.wlkp.pl lub
  • pocztą tradycyjną na adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3 61-767 Poznań.

Dodatkowe informacje:

 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia o tematyce bezpośrednio związanej z zakresem działania Państwowej Straży Pożarnej;
 • patronat honorowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy;
 • decyzja Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie objęcia patronatem honorowym ma charakter uznaniowy;
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może odmówić objęcia patronatem honorowym bez podania przyczyny;
 • w przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję lub na 1 rok.

 

Informacja o objęciu patronatem honorowym Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zamieszczana jest na stronie internetowej: www.psp.wlkp.pl w zakładce „Patronaty”.

Powrót