ZŁOTÓW - Odwiedziny zastępu na stanicy harcerskiej

Zastęp JRG Złotów w dniu 3 sierpnia 2017 odwiedził wypoczywających harcerzy na stanicy w Podgajach. Dla druhów podzielonych na 5 mniejszych drużyn przygotowano dwa stanowiska, podnoszące ich świadomość w zakresie bezpieczeństwa.

Przy pierwszym stanowisku w ramach prowadzonych akcji prewencji społecznej przekazano najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w okresie letnim, m. in. bezpieczeństwa nad wodą, we własnych domach, podczas wypoczynku w lesie, wykorzystywania podręcznego sprzętu gaśniczego czy prawidłowego alarmowania służb i ewakuacji. Następnie przedstawiono sprzęt ratowniczo – gaśniczy będący na wyposażeniu wozu typu GBA Rt, gdzie uczestnicy otrzymywali odpowiedzi na liczne pytania i mieli możliwość używania sprzętu.

Na drugim stanowisku uczestnikom przypomniano zasady udzielania pierwszej pomocy, począwszy od postępowania z osobami nieprzytomnymi, podczas zakrztuszeń, po nagłe zatrzymanie krążenia, oparzenia i krwotoki, utrwalając prawidłowe postępowanie w tego typu przypadkach.

Sporządził i wprowadził: str. Maciej Palacz
Zdjęcia: KP PSP w Złotowie

Powrót

(09-08-2017 14:27)