KONIN. Sprzęt z PSP przekazano do OSP Kuchary Kościelne.

Wzorem minionych lat oraz w miarę możliwości sprzętowych i finansowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie sukcesywnie dokonuje przekazań sprzętu do jednostek OSP z terenu miasta i powiatu konińskiego. Dlatego też w dniu 9 sierpnia 2017r. funkcjonariusze Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Koninie bryg. Janusza Dębowskiego, dokonali przekazania posiadanego sprzętu na ręce członka Zarządu OSP Kuchary Kościelne - druha Andrzeja Króla w obecności druhów jednostki.

Sprzęt, który powszechnie wykorzystywany był podczas eliminowania różnego rodzaju zagrożeń przez Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Nr 1 i 2 KM PSP w Koninie zasilił jednostkę OSP, która pretenduje do włączenia w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu gminy Rychwał.

Aparaty powietrzne Drager służące do ochrony dróg oddechowych wraz z 4 maskami, piła do cięcia betonu i stali oraz sygnalizatory bezruchu niewątpliwie bezpośrednio wpłyną na skuteczność podejmowanych działań oraz na poziom bezpieczeństwa druhów z OSP Kuchary Kościelne.

Tekst: st. kpt. Robert Soliński, zdjęcia: mł. asp. Dawid Kałużny

Powrót

(09-08-2017 15:11)