BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Kościan - Obóz MDP w Starych Oborzyskach

       W dniach od 17 do 28 lipca 2017r. zorganizowany został przez OSP w Starych Oborzyskach obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jego uczestnikami była młodzież z powiatu kościańskiego. Bazą noclegową i żywieniową było Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach. Obóz został wsparty finansowo dotacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środkami z Gminy Kościan, Gminy Krzywiń, Gminy Czempiń i Gminy Śmigiel.

       Zajęcia praktyczne z młodymi strażakami prowadzili, z wykorzystaniem posiadanego sprzętu, druhowie z jednostek OSP z Gminy Kościan, Krzywiń, Czempiń i Śmigla oraz Miasta Kościana. Podczas pokazów prowadzonych przez jednostki OSP dzieci i młodzież zapoznała się z wozami bojowymi i ze sprzętem będącym na ich wyposażeniu. Uczestnicy obozu zostali przeszkoleni m.in. z udzielania pomocy przedmedycznej, z musztry, z budowy i obsługi sprzętu gaśniczego. Młodzi strażacy zwiedzili również PSP w Kościanie, ze szczególnym uwzględnieniem Stanowiska Kierowania. Nad jeziorem w Dębcu Nowym wysłuchali pogadanki nt. ratownictwa wodnego, zasad korzystania ze sprzętu pływającego, zasad bezpiecznej kąpieli wodnej i słonecznej. Podczas obozu odbyło się także spotkanie z przedstawicielem Policji w Kościanie, podczas którego dzieci i młodzież poznała sprzęt i wyposażenie radiowozu oraz wyposażenie osobiste policjanta. Zgodnie z programem obozu szkoleniowego odbyły się wycieczki po Ziemi Kościańskiej (m.in. zwiedzanie Kościana, Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu), do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz do Wrocławia i Poznania. zajęcia na ścianie wspinaczkowej i krytej pływalni w Kościanie. Integracji uczestników obozu sprzyjały zajęcia sportowe i rekreacyjne, ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewaniem, biegi na orientację i dyskoteka. Szczególną atrakcją dla uczestników obozu były zajęcia artystyczne z decoupage i ćwiczenia „bojówki” z wykorzystaniem zabytkowej sikawki konnej pochodzącej z końca XIX wieku, która jest własnością OSP w Starych Oborzyskach.

       Podsumowaniem szkolenia były zawody pożarnicze (sztafeta i bojówka), przeprowadzone w przedostatnim dniu obozu. Po ich zakończeniu młodym strażakom wręczane były nagrody i wyróżnienia za zaangażowanie w szkolenie oraz za osiągnięcia w rywalizacji sportowej i rywalizacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W uroczystości podsumowania obozu wzięli udział: st. kpt. mgr inż. Robert Natunewicz - komendant PSP w Kościanie, Tomasz Grzelczyk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, komendanci OSP poszczególnych gmin, Przemysław Maćkowiak - prezes OSP w Starych Oborzyskach oraz włodarze gmin powiatu kościańskiego, w tym Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan.

       Zdaniem wychowawców młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, była aktywna i zdyscyplinowana, przestrzegała zapisy obowiązujących regulaminów i zachowywała się bezpieczne. Uczestnicy obozu podnieśli swoją świadomość ratowniczą,  nabyli umiejętności i wiedzę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w zespołach MDP, czego potwierdzeniem był wysoki poziom zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przeprowadzonych w przedostatnim dniu obozu. Młodzi strażacy podnieśli także swoją sprawność fizyczną, potrafią współpracować ze sobą w grupie (drużynie) przy wykonywaniu zadań, poznali alternatywne formy aktywnego spędzania wolnego czasu. Podczas wycieczek krajoznawczo-turystycznych młodzież miała okazję dokładniej poznać swoją Małą Ojczyznę – Ziemię Kościańską, jej historię, zabytki i środowisko przyrodnicze.

Powyższe zadanie i cele osiągnięte zostały przy wydatnej pomocy komendantów gminnych OSP z powiatu kościańskiego. Koordynatorem współpracy jednostek OSP był Tomasz Grzelczyk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Kadrę obozu stanowili: Karina Chraplak i Michał Banaszak - wychowawcy, Roman Podgórski – kierownik obozu.

Opracowanie: Roman Podgórski – kierownik obozu
Zdjęcia: Roman Podgórski

Powrót

(10-08-2017 15:22)