POZNAŃ - "Dzień Bezpieczeństwa"

W dniu 9 sierpnia 2017 roku, w ramach współpracy z lokalnymi organizacjami oraz przedsiębiorstwami z obszaru chronionego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 7, przeprowadzono akcję edukacyjną pt. "Dzień Bezpieczeństwa". Przybyłe na zajęcia osoby pogłębiały wiedzę oraz umiejętności z zakresu działań przeciwpożarowych, które na pewno będą bardzo przydatne w sytuacji wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy ale i poza nim. Całość artykułu dostępna na stronie internetowej KM PSP POZNAŃ

Powrót

(11-08-2017 07:39)