Wideokonferencja z premier Beatą Szydło

Wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz  dyrektor wojewódzkiego wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Dariusz Dymek  wspólnie uczestniczyli w wideokonferencji  z  premier Beatą Szydło, ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem oraz komendantem głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim. Podczas wideokonferencji każdy z uczestniczących w niej komendantów wojewódzkich zdał meldunek o aktualnej sytuacji związanej z interwencjami po przejściu frontów burzowych na terenie naszego kraju.

 

 

Powrót

Napisał: Karol Kędziorski (12-08-2017 15:17)