BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Minister Mariusz Błaszczak podziękował strażakom z Wielkopolski

Bilans ostatnich wichur w Wielkopolsce to ponad 6 tysięcy wyjazdów strażaków do akcji. Byliśmy wszędzie tam, gdzie potrzebowali nas Wielkopolanie, nie zważając na porę dnia czy nocy, na dzień roboczy czy wolny od prac – tak podsumował sierpniowe nawałnice wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak. Działania strażaków zostały dostrzeżone.

- Dziękuję wam za postawę, zaangażowanie i ofiarność. Za to że mieszkańcy województwa wielkopolskiego mogli na was liczyć - powiedział minister Mariusz Błaszczak, który 20 września 2017 r. spotkał się w Poznaniu ze strażakami, biorącymi udział w akcji ratowniczej po sierpniowych nawałnicach.  

Skutki nawałnic ramię w ramię usuwali strażacy z Państwowej i ochotniczych straży pożarnych. To właśnie oni w pierwszych godzinach po nawałnicy udzielali pomocy poszkodowanym, usuwali połamane drzewa i zabezpieczali zniszczone przez żywioł mienie. Szef MSWiA podkreślił, że straż pożarna w Polsce cieszy się dużym zaufaniem społecznym. – Jesteście zawsze tam, gdzie ludzie potrzebują Waszej pomocy - zaznaczył minister Mariusz Błaszczak. Nagrody pieniężne otrzymało 35 strażaków PSP na czele z wielkopolskim komendantem wojewódzkim PSP bryg. Andrzejem Bartkowiakiem. Natomiast 15 jednostek OSP dostało promesy na zakup sprzętu. Warto wspomnieć, że również komendant główny PSP wyróżnił dyplomami 20 strażaków (10 z PSP oraz 10 z OSP), które wręczył zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński.

- Moim zadaniem jako ministra spraw wewnętrznych i administracji jest stworzenie odpowiednich warunków do służby – powiedział Mariusz Błaszczak. Przypomniał, że realizowany jest Program Modernizacji Służb Mundurowych. To w ramach tego programu latach 2017-2020 do PSP trafi łącznie 957 mln zł. Około 400 mln zł zostanie przeznaczonych na rozbudowę i remont infrastruktury. W ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych wszyscy strażacy, czyli blisko 30 tys. funkcjonariuszy na początku roku otrzymało podwyżkę w wysokości około 200 zł.

Minister Mariusz Błaszczak podkreślił również rolę Ochotniczych Straży Pożarnych. Dbamy o to, żeby OSP szczególnie te, które są częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale też pozostałe, były dobrze wyposażone i przygotowane do udzielania pomocy – zapewnił szef MSWiA. Przypomniał, że rząd systematycznie wspiera druhów ochotników. - W 2017 roku przeznaczyliśmy dla OSP ponad 124 mln zł. To o 15 mln zł więcej niż w roku ubiegłym – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak. Ochotnicze straże są również ujęte w Programie Modernizacji Służb Mundurowych. W ciągu 4 lat otrzymają 501 mln zł. 

- Dziś jesteśmy na etapie udzielania wsparcia finansowego dla tych, którzy zostali poszkodowani w wyniku nawałnic – poinformował szef MSWiA. W ramach funduszu klęskowego rząd przeznaczył dla Wielkopolski ponad 31 mln zł. Pieniądze te wojewoda wielkopolski przekazał na konta poszkodowanych miast i gmin. – Teraz czekamy, aż samorządy poprzez ośrodki pomocy społecznej wypłacą pieniądze poszkodowanym – wyjaśnił minister Mariusz Błaszczak.

Przypomniał, że rząd wprowadził szereg ułatwień, żeby przyspieszyć pomoc po przejściu nawałnic. Straty w zniszczonych budynkach oprócz rzeczoznawców mogli szacować inspektorzy nadzoru budowlanego. Uproszczone zostały procedury związane z uzyskiwaniem zgód na odbudowę i remont budynków. Tam, gdzie kiedyś potrzebne było zezwolenie na budowę, teraz wystarczy zgłoszenie. Remont  można przeprowadzić bez żadnych formalności. Uproszczony został też odbiór budynków, które zostały wyremontowane lub odbudowane. 

Do 200 tys. zł podniesiono zasiłek na odbudowę zniszczonych domów. Nowym rozwiązaniem jest również możliwość wsparcia rolników. Mogą oni otrzymać do 100 tys. zł na odbudowę zniszczonych budynków gospodarczych. 

Opracował na podstawie informacji MSWiA mł. bryg. Sławomir Brandt
Zdjecia: MSWiA

Więcej zdjęć uroczystości znajduje się w galerii

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (20-09-2017 19:44)
(21-09-2017 08:17)