BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ostrów Wielkopolski - Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Prelekcja dla członków Ostrowskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu III wieku.

W dniu 5 października 2017 roku, w ramach realizacji zadań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”,  prowadzonej pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z-ca komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Roman Matecki wspólnie ze strażakami KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim: kpt. Krzysztofem Drabikiem oraz asp. Mateuszem Wojciechowskim przeprowadzili prelekcję dla członków Ostrowskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku, w trakcie której omówili zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką przeciwpożarową. Pierwszym tematem było „Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniu”. Strażacy omówili najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru. Drugi temat dotyczył zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Prelegenci przedstawili m. in. rodzaje oraz zasady działania detektorów tlenku węgla, sposoby i najlepsze miejsca do ich montażu. Omówiono również sposoby postępowania na wypadek zatrucia. Prelekcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, którzy mieli również możliwość zwiedzenia ostrowskiej strażnicy oraz zapoznania się ze specyfiką pracy strażaków.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Biernacki

Zdjęcia: Eugeniusz Śniegocki, mł asp. Szymon Kloński

Powrót

(11-10-2017 12:11)