Koło - porozumienie dotyczące włączenia jednostki OSP w Brdowie do KSRG

W dniu 30.11.2017r. podpisano porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pomiędzy:

Gminą Babiak reprezentowaną przez Wójta Gminy Wojciecha Chojnowskiego oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Brdowie reprezentowaną przez Prezesa OSP Brdów dh Wojciecha Kołodziejskiego i Naczelnika  OSP Brdów dh Piotra Szafrańskiego,

a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole, reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Roberta Kropidłowskiego

W akcie podpisania porozumienia brali również udział; Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP dh Ryszard Kasiorek, Zastępca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Krzysztof Żurawik, Komendant Gminny ZOSPRP dh Paweł Sarnociński. 

Tekst: mł. bryg. Jacek Wiśniewski, Zdjęcia: OSP Brdów

Powrót

(04-12-2017 19:50)