BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

KONIN. Szkolenie, tym razem z zakresu współdziałania z LPR

W dniu 1 grudnia 2017r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie odbyło się szkolenie teoretyczne z zakresu współdziałania z SP ZOZ LPR, w ramach przeprowadzonej wideokonferencji. Szkolenie było realizowane przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, a słuchaczami w tut. Komendzie byli wyselekcjonowani druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach Kościelnych. O wartości szkolenia mogło świadczyć zaciekawienie wśród zebranych druhów, a przedstawiana tematyka wzbudzała zainteresowanie i gotowość do odbycia praktyki w przedmiotowym zakresie.

W tym miejscu należy wspomnieć, że OSP Kuchary Kościelne, to jednostka OSP, która pretenduje do włączenia do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu gminy Rychwał.

Opracowanie: st. kpt. Robert Soliński

Zdjęcia: kpt. Radosław Wrzaskowski

 

Powrót

(05-12-2017 09:41)