Poszukiwani funkcjonariusze do służby w Ośrodku Szkolenia KW PSP Poznań

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów do służby w Ośrodku Szkoleniu KW PSP w codziennym rozkładzie czasu służby, na zasadach przeniesienia służbowego. Więcej informacji w zakładce Praca w PSP.

Powrót

Napisał: Wydział Organizacyjny KW PSP Poznań (05-12-2017 11:46)
(05-12-2017 11:55)