BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Leszno. Uroczyste przekazanie sprzętu JRG PSP w Lesznie.

W dniu 04 grudnia 2017 roku w siedzibie komendy odbyło się symboliczne przekazanie Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Lesznie nowo zakupionego sprzętu, o łącznej wartości 100 tys. złotych. Strażacy tutejszej jednostki wzbogacili swoje zasoby sprzętowe m. in. o : sprzęt ochrony dróg oddechowych, miernik wielogazowy, zbiornik wodny o pojemności 13.000 litrów, myjkę ciśnieniową, maski z systemem łączności bezprzewodowej, lancę gaśniczą, węże, rozdzielacz oraz sprzęt ochrony osobistej strażaka. st. bryg. Maciej Zdęga Komendant Miejski PSP w Lesznie w swoim przemówieniu podkreślił, że pozyskanie tego sprzętu było możliweprzedewszystkim dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu i samorządu miasta Leszna, a także pomocy merytorycznejKomendyWojewódzkiejPSPPoznaniu. W podziękowaniu za pomoc i współpracę na ręce bryg. Andrzeja Bartkowiaka Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pani Donaty Glapiak przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pana Łukasza Borowiaka Prezydenta Miasta Leszna oraz Pana Jarosława Wawrzyniaka Starosty Leszczyńskiegozłożyłokolicznościowestatuetki.

Podczas uroczystości nastąpiło również wręczenie strażakom awansów na wyższe stopnie służbowe z okazji Święta Niepodległości, aktów mianowania na wyższe stanowiskasłużboweorazdecyzjiw sprawie nagródpieniężnych przyznanych przez Komendanta Głównego PSP oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

 

Powrót

(05-12-2017 13:25)