BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Zlotów - doskonalenie zawodowe w listopadzie

1. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych.

Doskonalono obsługę pojazdów pożarniczych w szczególności w zakresie wykorzystania paremetrów technicznych pojazdów w trudnym terenie, gdzie zachodzi konieczność załączania dodatkowych napędów i mechanizmów. Co jest niezwykle istotne uwzględniając charakterystykę topograficzną powiatu a także panujące warunki atmosferyczne przełomu jesienno-zimowego.

2. Inne / rozpoznanie na obiektach

W ramach zabezpieczenia własnego terenu działania, przeprowadzono rozpoznania obiektów użyteczności publicznej – Hala widowiskowo sportowa na terenie miasta Złotów oraz zakładów produkcyjnych w m. Okonek firma LAMBRECHT oraz w m. Zakrzewo firma TRANSVER. Przeprowadzone rozpoznania z udziałem  strażaków zmian służbowych pozwoliły na zapoznanie się ze specyfiką obiektów, profilem produkcji a także istotnymi elementami związanymi z prowadzeniem działań ratowniczych jak np.  drogi pożarowe czy zaopatrzenie wodne.

3. Organizacja działań ratowniczo-gaśniczych.

W ramach bieżącego doskonalenia zarządzania poszczególnymi wydziałami KP PSP, przeprowadzona została odprawa służbowa dla strażaków JRG z udziałem kierownictwa KP PSP, gdzie omówione zostały podstawowe zagadnienia w zakresie realizowanych zadań ratowniczych i innych związanych z funkcjonowaniem jednostki. Dodatkowo strażacy z dowództwa JRG uczestniczyli w naradzie operacyjnej z udziałem funkcyjnych OSP, gdzie przedstawione zostały zagadnienia z zakresu działań operacyjnych.

4. Ratownictwo medyczne

Doskonalono procedury kpp w tym w szczególności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem także defibrylatora automatycznego AED mając na uwadze rosnącą ilość izolowanych działań medycznych realizowanych przez JOP w ramach wsparcia PRM. Działania obejmowały także propagowanie tego typu działań w różnego rodzaju instytucjach jak np. Lasy Państwowe, gddzie w ramach współdziałania przeprowadzono szkolenie dla kadry Nadleśnictwa Lipka.

5. Taktyka zwalczania pożarów/ćwiczenia na obiektach

W ramach doskonalenia działań gaśniczych z uwzględnieniem procesu wdrażania w życie koncpepcji w zakresie organizacji zaopatrzenia wodnego na terenie powiatu, przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające w formie warsztatowej dla jednostek OSP, służb leśnych oraz władz samorządowych, które miały na celu dostarczanie wody na duże odległości metodą przepompowywania z wykorzystaniem m.in. zbiorników przenośnych / buforów wodnych. W ramach ćwiczeń doskonalono także organizację i dowodzenie pododdziałem pożarniczym, organizację łączności na potrzeby KDR oraz przemieszczenie w/w SiS drogami publicznymi. Łącznie w działaniach zaangażowanych było 17 zastępów, blisko 100 strażaków wspartych przez Policję i służby Nadleśnictwa Lipka.

tekst mł. kpt. Krzysztof Olczak

zamieścił st.asp. Kazimierz Wiebskowski

zdjęcia KP PSP Złotów

Powrót

(05-12-2017 15:35)