BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

POZNAŃ - Egzamin stażystów

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbył się egzamin końcowy dla strażaków będących w służbie przygotowawczej, który miał na celu sprawdzenie wiedzy i kompetencji funkcjonariuszy przed mianowaniem do służby stałej. Całość artykułu dostępna na stronie internetowej KM PSP POZNAŃ

 

Powrót

(05-12-2017 17:34)