POZNAŃ - Egzamin stażystów

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbył się egzamin końcowy dla strażaków będących w służbie przygotowawczej, który miał na celu sprawdzenie wiedzy i kompetencji funkcjonariuszy przed mianowaniem do służby stałej. Całość artykułu dostępna na stronie internetowej KM PSP POZNAŃ

 

Powrót

(05-12-2017 17:34)