BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

POZNAŃ - Doskonalenie zawodowe z zakrestu ratownictwa technicznego

W dniu 05 grudnia 2017r. w ramach szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie działań podczas zdarzeń z ratownictwa technicznego i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy zmiana III z JRG-8 przeprowadziła ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego będącego na wyposażeniu JRG. Całość artykułu dostępna na stronie internetowej KM PSP POZNAŃ

Powrót

(05-12-2017 17:43)