Porozumienie trójstronne - Sportowe Żegrze

8 styczna 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zostało podpisane porozumienie pomiędzy: Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentowaną przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka, Miastem Poznań, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Jacka Michalaka. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

 • ”Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji” planowanego do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Poznania,
 • „Teren do ćwiczeń dla JRG 7 wraz z zagospodarowaniem terenu” 

ustalenie zasad eksploatacji wybudowanych obiektów. W ramach zadania ”Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji” zostaną zaprojektowane i wybudowane stanowiące kompleks sportowy udostępniony dla mieszkańców Poznania oraz strażaków następujące obiekty:

 1. boisko do piłki nożnej,
 2. boisko wielofunkcyjne,
 3. bieżnia lekkoatletyczna wokół boisk (2 tory),
 4. plac zabaw dla dzieci,
 5. siłownia zewnętrzna-crossfit,
 6. street workout.

W ramach zadania „Teren do ćwiczeń dla JRG 7 wraz z zagospodarowaniem terenu”, zostaną zaprojektowane i wybudowane następujące obiekty:

 1. tartanowy dobieg do wspinalni,
 2. teren do ćwiczeń JRG 7,
 3. parking samochodowy KM PSP,
 4. siatka zabezpieczająca przed upadkiem ze wspinalni.

Należy zaznaczyć, że kompleks sportowy udostępniony zostanie dla mieszkańców Poznania oraz strażaków  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, którym będzie służył w utrzymaniu sprawności fizycznej. Zadania, o których mowa zostaną zrealizowane na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bobrzańskiej 6a pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, w użytkowaniu Komendy Miejskiej PSP
w Poznaniu. Strony ustaliły, że termin realizacji zadań inwestycyjnych będzie obejmował rok 2018, z możliwością jego przedłużenia, zaś finansowanie odbędzie się z budżetu Miasta Poznania.

Tekst: bryg. Wiesław Pokorski
Foto: mł. bryg. Sławomir Brandt

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (08-01-2018 14:31)