BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Narada podsumowująca działalność wielkopolskich strażaków za 2017 rok

1 lutego 2018 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego. Podczas tej narady dokonano szczegółowego rozliczenia zadań postawionych przed jednostkami ochrony przeciwpożarowej w Wielkopolsce w 2017 roku.

W naradzie wzięli udział:

  • parlamentarzyści z wielkopolski: Pani Marta Kubiak, Pan Ryszard Bartosik, Pan Tadeusz Dziuba, Pan Zbigniew Dolata, Pan Leszek Galemba oraz Pan Marcin Porzucek,
  • wojewoda wielkopolski – Zbigniew Hoffmann,
  • komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Jan Kołdej, wraz ze swoim zastępcą bryg. Tomaszem Wiśniewskim,
  • Pani Natalia Chwiałkowska - Szefowa Stowarzyszenia Wiosna na Wielkopolskę – organizatora szlachetnej paczki oraz Akademii Przyszłości,
  • wszyscy komendanci miejscy i powiatowi PSP z terenu województwa wielkopolskiego,
  • kierownicy komórek organizacyjnych KW PSP w Poznaniu,
  • przedstawiciele związków zawodowych.

Przybyłych gości powitał wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak, który dokonał syntetycznego podsumowania minionego roku i określił główne zadania stojące przed formacją w 2018 roku.

Następnie zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła oraz mł. bryg. Dariusz Matczak przedstawili dokonania Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce w 2017 r.

2017 rok był bardzo pracowity dla wielkopolskich strażaków. W sumie na terenie województwa odnotowano 49600 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, co w porównaniu z rokiem 2016 stanowi wzrost liczby zdarzeń o blisko 26%. Spośród wszystkich zdarzeń odnotowano 8046 pożarów (spadek w stosunku do roku 2016 o 654 interwencje, tj. o 7,5 %), 38626 innych miejscowych zagrożeń (wzrost o 13090 interwencji, tj. 33 %) oraz 2928 alarmów fałszywych (wzrost o 16,6 %). Znaczący wzrost zdarzeń w Wielkopolsce to głównie skutek interwencji związanych z usuwaniem skutków sierpniowych wichur.

W sumie w minionym roku Państwowa Straż Pożarna wzbogaciła się o łącznie 9 nowych pojazdów i innego sprzętu pożarniczego, co pozwoliło na przekazanie wysłużonych, a sprawnych technicznie 16 pojazdów do ochotniczych straży pożarnych.

 

Podsumowując działalność komend powiatowych i miejskich PSP woj. wielkopolskiego w 2017 roku, już po raz drugi wyróżniono pracę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, która w rankingu wielkopolskich komend PSP woj. wielkopolskiego, zajęła pierwsze miejsce. W imieniu  poznańskich strażaków wyróżnienie odebrał komendant miejski PSP w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann w swoim przemówieniu wysoko ocenił działania wielkopolskich strażaków. Złoży jednocześnie swoje podziękowania za ofiarność i odwagę zarówno podczas działań w 2017 roku, jak i tych ostatnich prowadzonych po wybuchu gazu w Murowanej Goślinie.

Wojewoda docenił również działania strażaków w zakresie prewencji społecznej i czynnie wsparł je przekazując 11 komendantom czujki dymu, które w ramach Szlachetnej Paczki zostaną dostarczone i zamontowane przez strażaków w 33 najbardziej potrzebujących rodzinach z Wielkopolski. Rodziny te zostały wyznaczone przez specjalnie przeszkolonych wolontariuszy Szlachetnej Paczki i pochodzą one z terenu powiatów: gostyńskiego, kolskiego, konińskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego, pilskiego, poznańskiego, słupeckiego, tureckiego oraz wągrowieckiego.

W imieniu parlamentarzystów głos zabrała posłanka na Sejm RP Marta Kubiak, która omówiła zaangażowanie wielkopolskich parlamentarzystów w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w naszym województwie.

Narada była również doskonałą okazją, aby powierzyć obowiązki 3 nowym zastępcom komendantów powiatowych PSP. Z dniem 1 lutego 2018 roku wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak powierzył obowiązki:

  • zastępcy komendanta powiatowego PSP w Krotoszynie st. kpt. Tomaszowi Polakowi,
  • zastępcy komendanta powiatowego PSP w Rawiczu kpt. Damianowi Gorwie,
  • zastępcy komendanta powiatowego PSP w Gnieźnie kpt. Łukaszowi Michalakowi.

Warto wspomnieć, że w przerwie zaproszeni goście oraz uczestnicy narady mieli okazję zapoznać się ze zbudowanymi w 2017 roku dwoma mobilnymi symulatorami zagrożeń.

Na zakończenie narady w trakcie syntetycznych wystąpień podsumowania w zakresie najważniejszych osiągnięć, zaangażowania przy współpracy z OSP, problemów i zadań na bieżący rok dokonali wszyscy komendanci miejscy i powiatowi PSP z woj. wielkopolskiego.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Sławomir Brandt

Informacja roczna z funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa wielkopolskiego w 2017 roku (PDF - 5,5 MB)

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (01-02-2018 18:14)
(05-02-2018 11:07)