BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ostrów Wielkopolski – Narada roczna.

W czwartek 8 lutego 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim z udziałem zaproszonych gości oraz załogi odbyła się doroczna narada podsumowująca działalność ostrowskiej komendy za rok 2017. O godzinie 10.00 dowódca JRG – kpt. Krzysztof Drabik złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia narady Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. brygadierowi Arkadiuszowi Przybyle. Ponadto naradę zaszczycili swoją obecnością: reprezentujący Pana Starostę Ostrowskiego Sekretarz Starostwa Powiatowego Mirosław Rychlik, reprezentujący Panią Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Andrzej Baraniak - Sekretarz  Miasta, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów – Marian Janicki, Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Raszków - Piotr Rokicki,  Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Zdzisław Mielczarek, Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski – Piotr Kuroszczyk, Wójt Gminy Przygodzice – Krzysztof Rasiak, Wójt Gminy Sośnie – Stanisław Budzik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin – Adam Całka, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim – dh  Przemysław Kaźmierczak, dh Tomasz Woźniak – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP oraz dziennikarze lokalnych środków masowego przekazu. Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim bryg. Jacek Wiśniewski przedstawił i omówił najważniejsze zadania realizowane przez ostrowską komendę oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych w ubiegłym roku, a także najważniejsze przedsięwzięcia na rok 2018. Jednostki straży pożarnych w roku 2017 na terenie powiatu ostrowskiego interweniowały przy 2621 zdarzeniach (420 pożarów, 2136 miejscowych zagrożeń oraz 65 fałszywych alarmów). W porównaniu do roku 2016 zanotowano wzrost o 1137 zdarzeń. Bryg. Jacek Wiśniewski podziękował Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz lokalnym władzom samorządowym za przekazane wsparcie i doposażenie sprzętowe w roku 2017, licząc jednocześnie, że w roku bieżącym również uda się znaleźć środki na poprawę wyposażenia sprzętowego. Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pogratulował wyników w działalności ostrowskiej komendy. Mł. bryg. Arkadiusz Przybyła omówił ponadto najistotniejsze zagadnienia realizowane na szczeblu wojewódzkim w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także zapoznał uczestników narady z najważniejszymi planami i przedsięwzięciami stojącymi przed wielkopolskimi strażakami w roku 2018. Podziękował również lokalnym samorządom za wspieranie PSP w zakresie doposażenia sprzętowego i inwestycji budowlanych prowadzonych w Państwowej Straży Pożarnej. Sekretarz Starostwa Powiatowego – Mirosław Rychlik wysoko ocenił działalność strażaków ostrowskiej Komendy, dziękując za trud i profesjonalne zaangażowanie w akcje ratownicze oraz działania i przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarze powiatu ostrowskiego i miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Nadleśniczy Nadleśnictw Antonin Adam Całka podkreślił bardzo dobrą współpracę ze strażakami KP PSP Ostrów Wielkopolski oraz druhami z terenu powiatu ostrowskiego.

Opracowanie: mł. ogn. Dorota Reterska

Zdjęcia: mł. asp. Damian Resler

 

Powrót

(09-02-2018 10:47)