BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Słupca - Narada podsumowująca działalność komendy za 2017 rok

W piątek  9 lutego 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Słupcy odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w Słupcy oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu za 2017 rok.

Naradę rozpoczął st. kpt. Mariusz Pawela z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej składając meldunek o gotowości do rozpoczęcia narady  Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Arkadiuszowi Przybyle.

Naradę zaszczycili również swoją obecnością, oprócz z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP następujący goście: Starosta Powiatu Słupeckiego Mariusz Roga, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy mł. insp. Jan Rabiej, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Eugeniusz Grzeszczak. Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele lokalnych samorządów w składzie: przedstawiciel Urzędu Gminy w Słupcy Bogdan Kukulski, przedstawiciel Urzędu Miasta w Słupcy Karol Sobczak, przedstawiciel Wójta Gminy Powidz Jerzy Szczepaniak, Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz, Wójt Gminy Ostrowite Henryk Tylman, Z-ca Wójta Gminy Strzałkowo Lidia Śmidowicz, komendanci gminni w składzie: dh. Włodzimierz Musielak, dh. Michał Nawrocki, dh. Mateusz Szymański, dh. Jerzy Orchowski, dh. Marcin Czarciński, a także Przewodniczący Organizacji Oddziałowej NSZZ Solidarność ogn. Łukasz Nowaczyk, Prezes Emerytów  i Rencistów Józef Rosiński, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Pani Iwona Wiśniewska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy Mirosław Chudziński. Skład osobowy spotkania dodatkowo uzupełnili pracownicy cywilni i funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Słupcy.

W dalszej części narady bryg. Rafał Chmiel Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy podsumował miniony rok w zakresie działalności kontrolno – rozpoznawczej, operacyjnej, kadrowej i logistycznej oraz przedstawił najważniejsze plany komendy na rok 2018.  Skierował również słowa podziękowania do osób i jednostek, które wspierają i współpracują na co dzień z tut. komendą oraz do strażaków, pracowników cywilnych komendy oraz druhów ochotników za wspólną służbę i pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Słupcy i powiatu słupeckiego.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślili bardzo ważną rolę strażaków dla zapewnienia bezpieczeństwa ludności, wyrazili podziękowania za dobrą i rzetelną służbę a także za dobrą współpracę.

Na zakończenie dowódca uroczystości st. kpt. Pawela Mariusz złożył meldunek kończący naradę Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Arkadiuszowi Przybyle.

 Opracował: st. sekc. Marcin Nachowiak; Zdjęcia: KP PSP Słupca

Powrót

(09-02-2018 14:28)