BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Kępno - narda podsumowująca działalność Komendy w 2017 r.

     07.02.2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w 2017 roku.
     W spotkaniu tym uczestniczyli zaproszeni goście:
•    Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu - mł. bryg. Arkadiusz Przybyła,
•    Przedstawiciel Starostwa kępińskiego, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - dh Michał Błażejewski,
•    Wójtowie Gmin z terenu powiatu kępińskiego,
•    Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie,
•    Nadleśniczy Nadleśnictwa Syców,
•    kadra kierownicza oraz funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo Gaśniczej KP PSP w Kępnie,
•    przedstawiciele lokalnej prasy, radia i telewizji.
     Uroczysta Narada Roczna rozpoczęła się od przedstawienia przez bryg. Wojciecha Grabarka - Komendanta Powiatowego PSP w Kępnie sprawozdania z działalności poszczególnych komórek organizacyjnych komendy. Podkreślił, że w minionym roku w powiecie kępińskim strażacy odnotowali 960 zdarzeń w tym 162 pożarów, 751 miejscowe zagrożenia i 47 alarmów fałszywych. Komendant przedstawił również plany i kierunki działania Komendy Powiatowej PSP w Kępnie na rok bieżący. Następnie jako pierwszy głos zabrał Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu - mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, który omówił działalność PSP na terenie województwa wielkopolskiego. Po wystąpieniach Komendant Powiatowy PSP w Kępnie bryg. Wojciech Grabarek podziękował wszystkim za przybycie i zakończył naradę.

Zdjęcie 1. Narada roczna. Autor: mł. bryg. Szczepański M., KP PSP Kępno

Zdjęcie 2. Narada roczna. Autor: mł. bryg. Szczepański M., KP PSP Kępno

Zdjęcie 3. Narada roczna. Autor: mł. bryg. Szczepański M., KP PSP Kępno

Zdjęcie 4. Narada roczna. Autor: mł. bryg. Szczepański M., KP PSP Kępno

 

Opracowanie: kpt. Kucharzak J., KP PSP Kępno

 

Powrót

(09-02-2018 15:04)