BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Sprawozdania w Chojnie - Rawicz

Trwa kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych powiatu rawickiego. Druhowie podsumowują minione 12 miesięcy i wytyczają plany na rok bieżący.

W czwartek 8 lutego 2017 r. odbyło się walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie (gm. Pakosław). Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes dh Kazimierz Kląskała. Uprawnieni uczestnicy zebrania jednogłośnie poparli wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Jednym z ważniejszych zadań jakie postawili przed sobą strażacy – ochotnicy z Chojna jest rozbudowa „ciasnej” remizy.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Kazimierz Chudy, wójt gminy Pakosław,przedstawiciele Rady Gminy Pakosław, mł. bryg. Krzysztof Skrzypczak, naczelnik wydziału ds. operacyjno – szkoleniowych, informatyki i łączności KP PSP w Rawiczu, dh Robert Panek, komendant gminny, Bogumiła Dmyterko, przedstawicielka Urzędu Gminy w Pakosławiu, a także dh. Marta Przewoźna, skarbnik ZOG ZOSP RP w Pakosławiu.

Uczestniczący w zebraniu przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu podziękował Druhnom i Druhom za dotychczasową, godną naśladowania, aktywną działalność, a także przybliżył przedsięwzięcia, które są przewidziane do realizacji w tym roku. Poruszył również bardzo ważny temat dotyczący zagrożeń powodowanych przez śmiertelnie niebezpieczny tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, który podczas każdego sezonu grzewczego jest sprawcą wielu ludzkich tragedii.

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg.Krzysztof Skrzypczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP

 

Powrót

(09-02-2018 15:07)